ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

450980 กระทู้ ใน 39087 หัวข้อ- โดย 200581 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: daraporn sonprom

31 พฤษภาคม 2016, 01:18:39 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน กระทู้ล่าสุด
Announcements
ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับท้องถิ่น (ดีมากๆ) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 6018 กระทู้ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2009, 05:59:26 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 9597 กระทู้ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2009, 05:41:45 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
Postings
26 ก.พ. 58 ก กลาง แจ้งเวียน "แบบประเมินโบนัสท้องถิ่น ฉบับใหม่" ล่าสุด ส.เสือ™ 0 16711 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2015, 09:35:54 PM
โดย ส.เสือ™
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) การฝึกอบรม สัมมนาฯ ส.เสือ™ 0 2485 กระทู้ล่าสุด 28 เมษายน 2015, 09:48:01 AM
โดย ส.เสือ™
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) 2558 ส.เสือ™ 0 10349 กระทู้ล่าสุด 03 มีนาคม 2015, 02:43:10 PM
โดย ส.เสือ™
ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ส.เสือ™ 0 13602 กระทู้ล่าสุด 02 มีนาคม 2015, 08:00:25 PM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ส.เสือ™ 0 44389 กระทู้ล่าสุด 31 ตุลาคม 2014, 01:58:16 PM
โดย ส.เสือ™
การเปลี่ยนชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส.เสือ™ 0 2257 กระทู้ล่าสุด 23 ตุลาคม 2014, 04:02:56 PM
โดย ส.เสือ™
การรวมและการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส.เสือ™ 0 756 กระทู้ล่าสุด 23 ตุลาคม 2014, 04:01:52 PM
โดย ส.เสือ™
การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส.เสือ™ 0 460 กระทู้ล่าสุด 23 ตุลาคม 2014, 04:00:22 PM
โดย ส.เสือ™
การเบิกจ่ายเงิน " ค่าจ้างเหมาบริการ " ส.เสือ™ 0 20220 กระทู้ล่าสุด 26 สิงหาคม 2014, 04:57:43 PM
โดย ส.เสือ™
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวม ๔๘ มาตรา ส.เสือ™ 0 11768 กระทู้ล่าสุด 22 กรกฎาคม 2014, 07:38:52 PM
โดย ส.เสือ™
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส.เสือ™ 0 80141 กระทู้ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2014, 06:55:57 PM
โดย ส.เสือ™
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม ส.เสือ™ 0 19684 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 08:41:51 PM
โดย ส.เสือ™
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ส.เสือ™ 0 728 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 08:35:21 PM
โดย ส.เสือ™
การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง ส.เสือ™ 0 708 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 06:55:37 PM
โดย ส.เสือ™
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ส.เสือ™ 0 49734 กระทู้ล่าสุด 11 ตุลาคม 2013, 12:45:59 PM
โดย ส.เสือ™
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ส.เสือ™ 0 626 กระทู้ล่าสุด 11 ตุลาคม 2013, 12:42:58 PM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ส.เสือ™ 0 49939 กระทู้ล่าสุด 14 ธันวาคม 2012, 10:08:48 PM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ส.เสือ™ 0 3090 กระทู้ล่าสุด 14 ธันวาคม 2012, 10:07:33 PM
โดย ส.เสือ™
หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ส.เสือ™ 0 1998 กระทู้ล่าสุด 14 ธันวาคม 2012, 09:58:54 PM
โดย ส.เสือ™
หารือการชำระค่าบำรุง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ส.เสือ™ 0 1760 กระทู้ล่าสุด 14 ธันวาคม 2012, 09:56:09 PM
โดย ส.เสือ™
หารือแนวทางการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง ส.เสือ™ 0 5554 กระทู้ล่าสุด 14 ธันวาคม 2012, 09:52:19 PM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ส.เสือ™ 0 5671 กระทู้ล่าสุด 07 ตุลาคม 2012, 10:07:09 PM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ส.เสือ™ 0 2040 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 11:28:43 AM
โดย ส.เสือ™
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ส.เสือ™ 0 1351 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 11:22:42 AM
โดย ส.เสือ™
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1994) ส.เสือ™ 0 44024 กระทู้ล่าสุด 22 ตุลาคม 2010, 08:53:47 PM
โดย ส.เสือ™
คู่มือการใช้งานเมนูเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ e-plan ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 15862 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 10:03:14 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือการครองชีพของบุคลากรภาครัฐ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3540 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 09:52:07 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4845 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 06:48:15 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.5/ ว 3792 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ปัญหาการมอบอำนาจ ? เจ้าท่า? ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3262 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 06:42:59 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/ ว 737 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3376 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 06:38:09 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 322 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5074 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 06:35:24 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 9358 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 06:34:49 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 1024 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 7544 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 06:34:13 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ข้อความของคุณอยู่ในหัวข้อนี้
หัวข้อปกติ
หัวข้อน่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
หัวข้อน่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
โพลล์
:  
ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59