ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

417608 กระทู้ ใน 33090 หัวข้อ- โดย 176079 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: benja19

16 เมษายน 2014, 06:13:56 PM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายบริหารงานบุคคล อบต. เทศบาล อบจ.
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน กระทู้ล่าสุด
Announcements
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 8511 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 03:38:23 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 13488 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 03:37:23 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
Postings
การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ส.เสือ™ 0 15318 กระทู้ล่าสุด 22 มกราคม 2014, 03:24:57 PM
โดย ส.เสือ™
การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส.เสือ™ 0 2860 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 08:40:29 PM
โดย ส.เสือ™
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ส.เสือ™ 0 188 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 08:39:26 PM
โดย ส.เสือ™
การย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กรณีบัญชีสอบแข่งขัน และบัญชีสอบคัดเลือก ส.เสือ™ 0 27658 กระทู้ล่าสุด 11 ตุลาคม 2013, 12:47:42 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศโครงสร้างเงินเดือนใหม่ และ เงินประจำตำแหน่ง ล่าสุด 18 เมษายน 2556 ส.เสือ™ 0 36995 กระทู้ล่าสุด 18 เมษายน 2013, 09:38:59 PM
โดย ส.เสือ™
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ส.เสือ™ 0 10506 กระทู้ล่าสุด 08 ตุลาคม 2012, 05:19:15 PM
โดย ส.เสือ™
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ ส.เสือ™ 0 888 กระทู้ล่าสุด 07 ตุลาคม 2012, 08:24:59 PM
โดย ส.เสือ™
แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๐) ส.เสือ™ 0 1505 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 11:35:16 AM
โดย ส.เสือ™
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน 6% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ ส.เสือ™ 0 909 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 11:33:51 AM
โดย ส.เสือ™
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 ส.เสือ™ 0 1052 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 11:32:31 AM
โดย ส.เสือ™
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการรับโอนข้าราชการตำรวจ หรือข้าราชการทหารมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ส.เสือ™ 0 23387 กระทู้ล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2010, 09:19:55 PM
โดย ส.เสือ™
การกำหนดตำแหน่งเกื้อก ูล (มท 0809.5/ ว 230) ส.เสือ™ 0 6744 กระทู้ล่าสุด 22 ตุลาคม 2010, 08:36:42 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของ อบจ. และ เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 17274 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 10:19:17 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การยกเลิก มติ ก.จ. ที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ปลัด อบจ. ระดับ 9 ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2947 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 10:05:43 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4012 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 09:59:08 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การเรียกชื่อตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4050 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 09:56:00 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3300 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 09:49:04 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2878 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 09:46:41 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4649 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:28:04 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลัเกณฑ์การสั่งพนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4424 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:27:07 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5053 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:26:08 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2584 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:23:26 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโดยการ ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในต่างประเทศ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3177 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:22:03 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2441 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:20:49 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานส่วนตำบลประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราว ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2535 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:19:59 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3870 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:19:00 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3066 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:18:02 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4373 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:16:58 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 8138 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:13:10 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 6152 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:12:04 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2865 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:11:04 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4890 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:10:22 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การย้ายพนักงานส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5108 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:09:38 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายบริหารงานบุคคล อบต. เทศบาล อบจ.
ข้อความของคุณอยู่ในหัวข้อนี้
หัวข้อปกติ
หัวข้อน่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
หัวข้อน่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
โพลล์
:  
การตั้งครรภ์ข้อสอบ ก.พ.งานราชการงานพริตตี้