ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

431804 กระทู้ ใน 34911 หัวข้อ- โดย 182753 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: thachin

16 กันยายน 2014, 02:21:48 PM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายบริหารงานบุคคล อบต. เทศบาล อบจ.
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน กระทู้ล่าสุด
Announcements
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 8813 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:59:59 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 13984 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:58:59 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
Postings
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ส.เสือ™ 0 2024 กระทู้ล่าสุด 03 กันยายน 2014, 10:11:04 PM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ส.เสือ™ 0 4940 กระทู้ล่าสุด 05 สิงหาคม 2014, 08:11:16 PM
โดย ส.เสือ™
การได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ส.เสือ™ 0 85 กระทู้ล่าสุด 05 สิงหาคม 2014, 08:09:46 PM
โดย ส.เสือ™
[เงินเพิ่มตามวุฒิ] ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรองรับว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฯ ส.เสือ™ 0 7428 กระทู้ล่าสุด 12 กรกฎาคม 2014, 09:10:10 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ส.เสือ™ 0 6867 กระทู้ล่าสุด 12 กรกฎาคม 2014, 06:05:40 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง อปท.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ส.เสือ™ 0 3156 กระทู้ล่าสุด 12 กรกฎาคม 2014, 05:38:03 PM
โดย ส.เสือ™
การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ส.เสือ™ 0 55199 กระทู้ล่าสุด 22 มกราคม 2014, 05:46:33 PM
โดย ส.เสือ™
การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส.เสือ™ 0 4628 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 11:02:05 PM
โดย ส.เสือ™
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ส.เสือ™ 0 348 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 11:01:02 PM
โดย ส.เสือ™
การย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กรณีบัญชีสอบแข่งขัน และบัญชีสอบคัดเลือก ส.เสือ™ 0 35750 กระทู้ล่าสุด 11 ตุลาคม 2013, 03:09:18 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศโครงสร้างเงินเดือนใหม่ และ เงินประจำตำแหน่ง ล่าสุด 18 เมษายน 2556 ส.เสือ™ 0 38931 กระทู้ล่าสุด 19 เมษายน 2013, 12:00:35 AM
โดย ส.เสือ™
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ส.เสือ™ 0 10711 กระทู้ล่าสุด 08 ตุลาคม 2012, 07:40:51 PM
โดย ส.เสือ™
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ ส.เสือ™ 0 1018 กระทู้ล่าสุด 07 ตุลาคม 2012, 10:46:35 PM
โดย ส.เสือ™
แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๐) ส.เสือ™ 0 1702 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 01:56:52 PM
โดย ส.เสือ™
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน 6% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ ส.เสือ™ 0 1065 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 01:55:27 PM
โดย ส.เสือ™
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 ส.เสือ™ 0 1155 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 01:54:07 PM
โดย ส.เสือ™
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการรับโอนข้าราชการตำรวจ หรือข้าราชการทหารมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ส.เสือ™ 0 23621 กระทู้ล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2010, 11:41:31 PM
โดย ส.เสือ™
การกำหนดตำแหน่งเกื้อก ูล (มท 0809.5/ ว 230) ส.เสือ™ 0 6989 กระทู้ล่าสุด 22 ตุลาคม 2010, 10:58:18 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของ อบจ. และ เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 17572 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 12:40:53 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การยกเลิก มติ ก.จ. ที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ปลัด อบจ. ระดับ 9 ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3096 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 12:27:19 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4154 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 12:20:44 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การเรียกชื่อตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4242 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 12:17:36 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3432 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 12:10:40 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2996 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 12:08:17 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4986 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 06:49:40 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลัเกณฑ์การสั่งพนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4655 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 06:48:43 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5275 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 06:47:44 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2714 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 06:45:02 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโดยการ ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในต่างประเทศ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3313 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 06:43:39 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2543 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 06:42:25 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานส่วนตำบลประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราว ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2689 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 06:41:35 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4021 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 06:40:36 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3203 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 06:39:38 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายบริหารงานบุคคล อบต. เทศบาล อบจ.
ข้อความของคุณอยู่ในหัวข้อนี้
หัวข้อปกติ
หัวข้อน่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
หัวข้อน่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
โพลล์
:  
ข้อสอบ ก.พ.งานราชการ