ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

450954 กระทู้ ใน 39691 หัวข้อ- โดย 200321 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: dachar555

24 พฤษภาคม 2016, 02:56:40 PM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายบริหารงานบุคคล อบต. เทศบาล อบจ.
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน กระทู้ล่าสุด
Announcements
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 9964 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 03:38:23 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 16005 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 03:37:23 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
Postings
หนังสือ มท 0809.2/ว163 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ส.เสือ™ 0 28918 กระทู้ล่าสุด 22 สิงหาคม 2015, 10:32:27 PM
โดย ส.เสือ™
หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ส.เสือ™ 0 2437 กระทู้ล่าสุด 18 สิงหาคม 2015, 06:03:26 PM
โดย ส.เสือ™
หารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา ส.เสือ™ 0 12933 กระทู้ล่าสุด 03 มีนาคม 2015, 02:44:35 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ส.เสือ™ 0 2063 กระทู้ล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2015, 04:09:41 PM
โดย ส.เสือ™
7 ตุลาคม 2557 แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ส.เสือ™ 0 26726 กระทู้ล่าสุด 07 ตุลาคม 2014, 12:41:11 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นฯ ส.เสือ™ 0 13538 กระทู้ล่าสุด 07 ตุลาคม 2014, 11:44:18 AM
โดย ส.เสือ™
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ส.เสือ™ 0 13784 กระทู้ล่าสุด 03 กันยายน 2014, 07:49:28 PM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ส.เสือ™ 0 16933 กระทู้ล่าสุด 05 สิงหาคม 2014, 05:49:40 PM
โดย ส.เสือ™
การได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ส.เสือ™ 0 1877 กระทู้ล่าสุด 05 สิงหาคม 2014, 05:48:10 PM
โดย ส.เสือ™
[เงินเพิ่มตามวุฒิ] ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรองรับว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฯ ส.เสือ™ 0 18324 กระทู้ล่าสุด 12 กรกฎาคม 2014, 06:48:34 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ส.เสือ™ 0 33958 กระทู้ล่าสุด 12 กรกฎาคม 2014, 03:44:04 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง อปท.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ส.เสือ™ 0 5450 กระทู้ล่าสุด 12 กรกฎาคม 2014, 03:16:27 PM
โดย ส.เสือ™
การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ส.เสือ™ 0 93560 กระทู้ล่าสุด 22 มกราคม 2014, 03:24:57 PM
โดย ส.เสือ™
การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส.เสือ™ 0 7599 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 08:40:29 PM
โดย ส.เสือ™
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ส.เสือ™ 0 653 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 08:39:26 PM
โดย ส.เสือ™
การย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กรณีบัญชีสอบแข่งขัน และบัญชีสอบคัดเลือก ส.เสือ™ 0 50070 กระทู้ล่าสุด 11 ตุลาคม 2013, 12:47:42 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศโครงสร้างเงินเดือนใหม่ และ เงินประจำตำแหน่ง ล่าสุด 18 เมษายน 2556 ส.เสือ™ 0 42540 กระทู้ล่าสุด 18 เมษายน 2013, 09:38:59 PM
โดย ส.เสือ™
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ส.เสือ™ 0 11172 กระทู้ล่าสุด 08 ตุลาคม 2012, 05:19:15 PM
โดย ส.เสือ™
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ ส.เสือ™ 0 1370 กระทู้ล่าสุด 07 ตุลาคม 2012, 08:24:59 PM
โดย ส.เสือ™
แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๐) ส.เสือ™ 0 2411 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 11:35:16 AM
โดย ส.เสือ™
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน 6% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ ส.เสือ™ 0 1556 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 11:33:51 AM
โดย ส.เสือ™
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 ส.เสือ™ 0 1539 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 11:32:31 AM
โดย ส.เสือ™
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการรับโอนข้าราชการตำรวจ หรือข้าราชการทหารมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ส.เสือ™ 0 24971 กระทู้ล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2010, 09:19:55 PM
โดย ส.เสือ™
การกำหนดตำแหน่งเกื้อก ูล (มท 0809.5/ ว 230) ส.เสือ™ 0 7771 กระทู้ล่าสุด 22 ตุลาคม 2010, 08:36:42 PM
โดย ส.เสือ™
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของ อบจ. และ เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 18770 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 10:19:17 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การยกเลิก มติ ก.จ. ที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ปลัด อบจ. ระดับ 9 ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3520 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 10:05:43 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4751 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 09:59:08 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การเรียกชื่อตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4828 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 09:56:00 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3955 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 09:49:04 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3407 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 09:46:41 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5826 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:28:04 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดหลัเกณฑ์การสั่งพนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5455 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:27:07 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 6014 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:26:08 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายบริหารงานบุคคล อบต. เทศบาล อบจ.
ข้อความของคุณอยู่ในหัวข้อนี้
หัวข้อปกติ
หัวข้อน่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
หัวข้อน่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
โพลล์
:  
ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59