ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

434951 กระทู้ ใน 35566 หัวข้อ- โดย 184359 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: Chaiyan Wansa

21 พฤศจิกายน 2014, 05:21:54 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายหนังสือหารือ
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน กระทู้ล่าสุด
หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลืกขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาล ส.เสือ™ 0 136361 กระทู้ล่าสุด 11 ตุลาคม 2013, 03:11:02 PM
โดย ส.เสือ™
หารือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ส.เสือ™ 0 32751 กระทู้ล่าสุด 09 มิถุนายน 2013, 11:59:48 AM
โดย ส.เสือ™
หารือ การสั่งให้ออกจากราชการจากการใช้วุฒิการศึกษาปลอม (ที่ มท 0809.8/ว238 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553) ส.เสือ™ 0 42579 กระทู้ล่าสุด 22 ตุลาคม 2010, 10:54:21 PM
โดย ส.เสือ™
หารือ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว516) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 15571 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 12:43:30 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับปลัดเทศบาล (มท 0809.2/ว20) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5777 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:46:33 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือ แนวทางปฏิบัติกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถูกศาลพิพากษาว่ากระทำผิดตาม กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มท 0804.3/ว182) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3541 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:45:51 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.2/ว2536) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 7684 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:44:36 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว2142) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3777 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:43:43 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (ที่ มท 0804.4/ว 1470) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3870 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:42:28 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ (มท 0804.4/ว1161) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3699 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:41:35 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือ กรณีค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มท 0890.4/ว1589) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2326 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:40:36 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย (มท 0804.4/ว943) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2442 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:39:33 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือเกี่ยวกับการขอถอนอุทธรณ์ กรณีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นของ เทศบาลตำบลหนองบัว (มท 0804.4/ว931) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3159 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:38:49 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ขอหารือการจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (มท 0808.3/4623) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4061 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:37:29 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0804.3/ว340) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2317 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:36:03 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหลังพ้นจากตำแหน่ง (มท 0804.3/ว352) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2789 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:35:19 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (มท 0809.2/ว223) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2864 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:33:59 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือคำจำกัดความของ "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว179) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3094 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:32:36 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือแนวทางปฏิบัติการสรรหาผู้ดูแลเด็ก (ด่วนมากที่ มท 0893.4/ว2123) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5061 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:29:56 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ตอบ ข้อหารือเรื่องการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและการสงเคราะห์การจัดการศพ ตามประเพณีแก่ผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/2149) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4168 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:29:13 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ตอบ ข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิ ปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4550 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:28:21 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว3273) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3061 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:26:25 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.2/ว144) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5713 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:25:34 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร (มท 0809.2/ว140) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4632 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:24:46 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว1855) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3527 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:23:51 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือคุณสมบัติพนักงานเทศบาลสามัญ (มท 0809.2/ว129) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3371 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:23:05 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว128) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3117 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:22:17 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือกรณีบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (มท 0809.2/ว 93) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4665 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:21:16 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือ การใช้สิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (มท 0891.3/ว 1731 ลว. 25 พ.ค. 2550) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4734 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:20:20 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ตอบข้อหารือการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3420 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:18:52 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ที่ มท 0809.3/4083 ลว.23 พ.ย. 2549) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4137 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:17:47 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ข้อหารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (ที่ มท 0809.3/ว. 195 ลว. 23 พ.ย. 2549) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4745 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 07:02:22 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3508 ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 เรื่อง หารือกรณีการยื่นญัตติให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2262 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 09:09:14 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/4605 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 เรื่อง หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้างปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2692 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 09:08:31 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6910 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เรื่อง หารือการแต่งตั้งเลขานุการคณะผู้บริหารและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2580 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 09:08:03 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายหนังสือหารือ
ข้อความของคุณอยู่ในหัวข้อนี้
หัวข้อปกติ
หัวข้อน่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
หัวข้อน่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
โพลล์
:  
ข้อสอบ ก.พ.งานราชการ