ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

448986 กระทู้ ใน 39079 หัวข้อ- โดย 198261 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: Pakpen kongchiang

13 กุมภาพันธ์ 2016, 03:18:00 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายหนังสือหารือ
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน กระทู้ล่าสุด
หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลืกขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาล ส.เสือ™ 0 217978 กระทู้ล่าสุด 11 ตุลาคม 2013, 12:49:26 PM
โดย ส.เสือ™
หารือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ส.เสือ™ 0 35805 กระทู้ล่าสุด 09 มิถุนายน 2013, 09:38:12 AM
โดย ส.เสือ™
หารือ การสั่งให้ออกจากราชการจากการใช้วุฒิการศึกษาปลอม (ที่ มท 0809.8/ว238 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553) ส.เสือ™ 0 43621 กระทู้ล่าสุด 22 ตุลาคม 2010, 08:32:45 PM
โดย ส.เสือ™
หารือ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว516) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 16437 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 10:21:54 AM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับปลัดเทศบาล (มท 0809.2/ว20) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 6511 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:24:57 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือ แนวทางปฏิบัติกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถูกศาลพิพากษาว่ากระทำผิดตาม กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มท 0804.3/ว182) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4055 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:24:15 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.2/ว2536) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 8901 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:23:00 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว2142) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4215 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:22:07 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (ที่ มท 0804.4/ว 1470) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4473 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:20:52 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ (มท 0804.4/ว1161) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4338 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:19:59 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือ กรณีค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มท 0890.4/ว1589) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2721 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:19:00 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย (มท 0804.4/ว943) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2787 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:17:57 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือเกี่ยวกับการขอถอนอุทธรณ์ กรณีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นของ เทศบาลตำบลหนองบัว (มท 0804.4/ว931) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3546 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:17:13 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ขอหารือการจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (มท 0808.3/4623) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4626 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:15:53 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0804.3/ว340) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2708 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:14:27 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหลังพ้นจากตำแหน่ง (มท 0804.3/ว352) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3185 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:13:43 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (มท 0809.2/ว223) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3319 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:12:23 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือคำจำกัดความของ "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว179) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3530 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:11:00 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือแนวทางปฏิบัติการสรรหาผู้ดูแลเด็ก (ด่วนมากที่ มท 0893.4/ว2123) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 6945 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:08:20 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ตอบ ข้อหารือเรื่องการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและการสงเคราะห์การจัดการศพ ตามประเพณีแก่ผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/2149) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4692 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:07:37 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ตอบ ข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิ ปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5132 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:06:45 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว3273) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3509 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:04:49 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.2/ว144) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 6269 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:03:58 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร (มท 0809.2/ว140) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5252 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:03:10 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว1855) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4116 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:02:15 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือคุณสมบัติพนักงานเทศบาลสามัญ (มท 0809.2/ว129) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3923 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:01:29 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว128) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3555 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 05:00:41 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือกรณีบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (มท 0809.2/ว 93) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5405 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:59:40 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือ การใช้สิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (มท 0891.3/ว 1731 ลว. 25 พ.ค. 2550) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5669 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:58:44 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ตอบข้อหารือการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3826 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:57:16 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หารือการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ที่ มท 0809.3/4083 ลว.23 พ.ย. 2549) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4724 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:56:11 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
ข้อหารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (ที่ มท 0809.3/ว. 195 ลว. 23 พ.ย. 2549) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5337 กระทู้ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2009, 04:40:46 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3508 ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 เรื่อง หารือกรณีการยื่นญัตติให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2620 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 06:47:38 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/4605 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 เรื่อง หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้างปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3044 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 06:46:55 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6910 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เรื่อง หารือการแต่งตั้งเลขานุการคณะผู้บริหารและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2914 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 06:46:27 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายหนังสือหารือ
ข้อความของคุณอยู่ในหัวข้อนี้
หัวข้อปกติ
หัวข้อน่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
หัวข้อน่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
โพลล์
:  
ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59