งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ทุนเรียนปริญญาโท อบต.

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • paorod
  • 29
  • รองหัวหน้าเว็บ
เมื่อ: 10/พ.ย./2009, 01:49:48 PM
10952 ครั้ง
LINE it!
เรียนถามผู้รู้ถ้าต้องการเรียนปริญญาโทโดยใช้ทุน  อบต.ถ้าอยู่ส่วนการคลัง  จะเรียนสาขาที่ไม่เกี่ยวกับการเงินได้ไหม  เช่นเรียนสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์  ถ้ามีหนังสือที่ว่าสามารถเรียนข้ามสายงานได้รบกวนส่งให้ด้วยขอบคุณค่ะ

5 ความคิดเห็น

นายกเว็บ

#1 pidman 14/พ.ย./2009, 10:07:09 AM

นส.สั่งการไม่ระบุไว้ชัดเจน ถ้ามีเหตุผลจำเป็น อยู่ที่ดุลพินิจ (คือดุลพินิจตามสมควร) ของนายก  โดยอันดับแรกให้เรียนตามกลุ่ม ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ฉะนั้น หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แต่อยู่ในแผนอัตรากำลัง และ เป็นสาขาที่สำคัญ จำเป็น มีเหตุผล ชี้แจงได้ ก็อนุมัติโดยมติของคณะกรรมการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา
==========================================
ตอบข้อหารือของ อบต.โป่งน้ำร้อน เชียงใหม่ ๑๘ ธค.๒๕๕๐

=================================================
หลักเกณฑ์ใหม่ป.โท๒๕๕๐
ตั้งแต่ปีงบประมาณ2551เป็นต้นไป (บังคับใช้ 1 ตค.2550) ผู้ที่จะได้รับทุนป.โท จะต้องเรียนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตนเท่านั้น (เรียนที่เกินมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไม่ได้)
ตามประกาศมท.เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาของ อปท.(ฉบับที่ 5)ลงวันที่ 10 กค.2550 และ นส.กรมสถ.ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว 2016 ลง 4 ตค.2550
หมายความว่า ตั้งแต่ 1 ตค.50 เป็นต้นมา ผู้ที่ได้รับทุน ป.โท จะต้องเอาวุฒิ ป.โทนั้นมาใช้ในตำแหน่งที่ตนเองดำรงอยู่ด้วย เช่น ดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา จะต้องเรียน ป.โททางด้านช่าง วิศว สถาปัตย์ ออกแบบ สำรวจ หรือผังเมือง จะอนุมัติให้ทุนแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติกันมาไม่ได้ครับ ระวัง สตง.จะเรียกเงินคืน และชี้มูลวินัย เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ นส.สั่งการครับ
========================================
ระเบียบ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๐

=========================================
นส.สั่งการ ๔ ตค.๕๐ ให้เรียนกตามกลุ่ม ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

รองหัวหน้าเว็บ

#2 paorod 09/ธ.ค./2009, 02:29:45 PM

รบกวนหาหนังสือ  มท  0808.2/ว1233  ลงวันที่  17  เมษายน  2549และหนังสือ  มท  0808.2/ว 720  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2549  ด้วยคะ
แล้วจะอ้างหนังสือตัวไหนเพื่อนับอายุราชการกับอายุลูกจ้างตามภารกิจ  ให้ครบ  3  ปี  เพื่อที่จะได้ศึกษาปริญญาโททุน อบต.

นายกเว็บ

#3 pidman 14/ธ.ค./2009, 10:05:31 PM


=======================

=============================
รู้สึกจะเป็นหนังสือสั่งการเก่า ดูตัวใหม่ดีกว่า เพราะ ฉบับหลัง ๆ จะยกเลิกฉบับก่อน ๆ................ลองดู

http://www.mediafire.com/view/ue9iqe87f82q7pk/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%972547%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%822552-99.pdf

http://www.mediafire.com/view/ue9iqe87f82q7pk/หลักเกณฑ์ให้ทุนกศอปท2547แก้ไข2552-99.pdf


รองปลัด I.T.

#4 pidman1 03/ม.ค./2010, 09:40:25 PM

ประกาศ มท.ปี ๒๕๔๗ ที่แก้ไขล่าสุด ปี ๒๕๕๒ ขนาด ๑.๕ เม็ก
==========================================

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 saovaluk meekonngam 25/มิ.ย./2013, 11:17:42 AM

ตำแหน่งนักวิชาการคลัง จะเรียน MBA การจัดการทั่วไป เมื่อจบนำมาปรับวุฒิได้ไหมค่ะ