งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ข้อสอบภาษาไทยการใช้ภาษาตามหลักภาษา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • Thawatchai
เมื่อ: 11/ก.ย./2008, 01:07:42 PM
37591 ครั้ง
LINE it!
คำสั่ง  จงเลือกตอบว่าข้อความใดใช้ภาษาไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา ตามข้อที่ขีดเส้นใต้
ข้อที่56    กลองเป็นของสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับบ้านเมือง   เพื่อใช้เป็นหลักสำหรับบอกให้รู้เวลา
            1                                                2      
ในสมัยที่ยังไม่มีนาฬิกาใช้กันทั่วไป จึงต้องอาศัยกลองเป็นสัญญาณ
   3                                                       4
ข้อที่ 57   ที่เรียกว่าฉันทลักษณ์ด้วยมีความประสงค์  ให้มีชื่อตรงกับไวยากรณ์ในภาษาบาลี ตามที่ท่าน
         1                                                2            
จำแนกไว้เป็นอักขรวิธี วจีวิภาค วาทยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ ซึ่งไวยากรณ์ในภาษไทยเราได้อิงอาศัยมา      
                      3                                     4

สร้างขึ้นไว้เป็นหลัก
คำสั่ง ข้อ 58 - 60  จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ และมีตัวเลข 1 2 หรือ 3 กำกับอยู่ แล้วเลือกตอบดังนี้
ตอบ ก.    ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุม และถูกต้องตามหลัก ภาษา
ตอบ ข.    ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษา
ตอบ ค.    ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ ง.     ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษา                     

ข้อที่ 58     การยิงปืนเพื่อแสดงความเคารพนั้น เราเรียกว่ายิงสลุด  การยิงสลุดเป็นการแสดงความ
                         1            
      เคารพให้แก่ชาติ หรือ บุคคล จำนวนนัดที่ยิงก็มีเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติยศของผู้หรือสิ่ง
                          2                               3
      ควรรับการเคารพ

ข้อที่59     อัตวิสัยหมายถึงเรื่องหรือภาพ ของสิ่งทั้งหลายที่ผู้เขียนอาจนำมาใช้เป็นเค้าโครง โดยวิธี                                                
                        1                                                                2   
       นึกหรือคิดเห็นในใจ ภาวะวิสัย เป็นภาพที่สร้างขึ้น จากประสบการของผู้เขียน
                                    3
ข้อที่60     นักประพันธ์ควรเขียนเรื่องที่แนะให้คนคิด  นักเขียนหลายคนหนีความจริง  โดยที่สร้างโลก                                                           
                                      1                                           2
  ใหม่ขึ้น  โดยการไม่ยอมรับสภาพชีวิตจริง  ทำให้ผู้อ่านพลอยหนีโลกแห่งความจริงไปด้วย
             3


  ไม่ใช่ของ ก.พ. นะครับแต่ลองเอาไปทำดู m_9;

6 ความคิดเห็น

บุคคลทั่วไป

#1 Thawatchai 11/ก.ย./2008, 01:22:41 PM

เฉลยครับ
56. ข
56. ง
58. ก
59. ก
60. ค

(V.I.P.)
ปลัด I.T.

#2 architect 11/ก.ย./2008, 09:47:38 PM

 :th\

รองหัวหน้าเว็บ

#3 komin 12/ก.ย./2008, 10:34:41 AM

 :th\ :th\ :th\

เซียน(GURU)

#4 ปีศาจกลางวัน 12/ก.ย./2008, 11:57:19 AM

ของ กพ. ที่ผ่านมาก็มีแนวนี้ด้วย
ดูดีดีนะคะ เหมือนจะง่าย แต่...... m;3

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#5 (คนหลังจอ) 12/ก.ย./2008, 04:12:59 PM


  m_9; ขอบคุณที่มีน้ำใจกับเพื่อนสมาิชิกครับ..... m_9;

รองหัวหน้าเว็บ

#6 jookjang 13/ก.ย./2008, 01:59:30 PM

 :th\ :th\ :th\