งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่ครับ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • thaiout9
  • 94
  • รองหัวหน้าเว็บ
  • อีเมล์
เมื่อ: 02/ต.ค./2008, 03:48:19 PM
5216 ครั้ง
LINE it!
เว็ปไซต์เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
www.khlongthomcity.org

5 ความคิดเห็น

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#1 ส.เสือ™ 03/ต.ค./2008, 08:48:36 AM

เว็บไซต์สวยดีครับ
(เห็นน้ำตกแล้วอยากลงไปเล่นจัง)

รองหัวหน้าเว็บ

#2 somkit2010 04/ต.ค./2008, 10:39:04 AM

 m;7 m;7 m;7
ใช้ได้ครับ สวยงาม
 m_9;
ขอฝากเว็บ อบต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เว็บเมืองเหนือด้วยครับ
http:pratoom.thaigov.net/
:th\

(V.I.P.)
หัวหน้าเว็บ

#3 หนอน[CoM] 12/ต.ค./2008, 01:37:23 PM

สวยงามมากครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#4 Noovara 27/ก.ย./2010, 03:49:07 PM

 

ประกาศเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
เรื่อง รับสมัครสอบการแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553
......................................................................
ด้วยเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้   จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2553    จำนวน   10    อัตรา
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน    มี    3  ตำแหน่ง   10  อัตรา ดังนี้
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ
-  ตำแหน่ง    ผู้ช่วยครู  โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้  กองการศึกษา   จำนวน  2   อัตรา   
      1.2  พนักงานจ้างทั่วไป
         1.2.1  ตำแหน่งคนงานทั่วไป
            - กองช่าง                   จำนวน    1    อัตรา
            -  กองวิชาการและแผนงาน            จำนวน    2    อัตรา
            -  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        จำนวน    3    อัตรา
         1.2.2  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
            -  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          จำนวน     2    อัตรา
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
2.1 กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน   รับสมัครระหว่างวันที่    4   ตุลาคม  -   13    ตุลาคม   2553   ใน
วันและเวลาราชการ   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้  ถนนเพชรเกษม   ตำบลคลองท่อมใต้     อำเภอคลองท่อม    จังหวัดกระบี่   โทร. 0-7569-9223
      2.2  วิธีการยื่นใบสมัคร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร
   3.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
      3.1  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นดำ  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
      3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน     1  ชุด
      3.3   สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน   1   ชุด
      3.4   ใบรับรองแพทย์ปริญญา   จำนวน   1   ฉบับ 
      3.5    สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรหรือทะเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง  จำนวน  1  ฉบับ
      3.6   สำเนาภาพถ่ายใบประกอบวิชาชีพ  จำนวน  1  ฉบับ
      3.7   สำเนาภาพถ่ายอื่น ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  1  ฉบับ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดมีความประสงค์จะยื่นใบสมัครเพื่อสอบแข่งขันให้ยื่นใบ
สมัครตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้
ประกาศ  ณ   วันที่   27   กันยายน    2553
     
                                                                          (นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์)
                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้

เซียน(GURU)

#5 StAr~DuSt 30/ม.ค./2011, 09:21:16 PM

เวบโดนแฮกป่าวครับ
ทำไมเป็นแบบนี้