งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ย้ายข้าราชการระดับ 10 กว่า 60 ราย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 14/ต.ค./2008, 04:59:51 PM
3325 ครั้ง
LINE it!
[center]คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามกระทรวงมหาดไทยเสนอ
ย้ายข้าราชการระดับ 10 กว่า 60 ราย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เด้งไปเป็นรองปลัดกระทรวงฯ
----------------------------------[/center]
          รัฐบาลเปลี่ยน การเมืองเปลี่ยน ข้าราชการก็ต้องถูกโยกย้ายไปตามห้วงเวลาแห่งอำนาจ ว่าใครคือผู้ครองอำนาจ ไม่ว่าการเมืองระดับชาติ รัฐบาลระดับชาติ หรือการเมืองระดับท้องถิ่น รัฐบาลระดับท้องถิ่น ก็ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้าราชการก็ยังคงเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งของผู้มีอำนาจ เสมือนสิ่งของที่หยิบย้ายได้ตามอำเภอใจของนักการเมือง ดังที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รวมกว่า 60 ราย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ดังนี้.-

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 กระทรวงมหาดไทย ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ
          1. นายวิชัย ศรีขวัญ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมการปกครองและให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
          2. นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดราชบุรี และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมการปกครอง
          3. นายสมพร ใช้บางยาง พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
          4. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
          5. นายสุธี มากบุญ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครราชสีมา และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
          6. นายประจักษ์ สุวรรณภักดี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดจันทบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครราชสีมา
          7. นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุรินทร์ และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดจันทบุรี
          8. นายต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดเพชรบูรณ์ และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
          9. นายอุดม พัวสกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดอุทัยธานี และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมโยธาธิการและผังเมือง
          10.นายปรีชา บุตรศรี พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมการพัฒนาชุมชนและให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดปทุมธานี
          11.นายชุมพร พลรักษ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดตากและให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมการพัฒนาชุมชน
          12.นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมที่ดินและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
          13.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสมุทรปราการ และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมที่ดิน
          14.นายขวัญชัย วงศ์นิติกร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสตูล และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสมุทรปราการ
          15.นายสยุมพร ลิ่มไทย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดเพชรบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสตูล
          16.นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดมหาสารคาม และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกรทรวง
          17.นายสุวัฒน์ ตันประวัติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสกลนคร และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
          18.นายวิทยา ผิวผ่อง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดกำแพงเพชร และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสกลนคร
          19.ว่าที่ร้อยตรีโอภาส เศวตมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสมุทรสงคราม และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
          20.นายประภาศ บุญยินดี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสิงห์บุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสมุทรสงคราม
          21.นายวิชัย ไพรสงบ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดพังงาและให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสิงห์บุรี
          22.นายวันชัย สุทิน พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุโขทัยและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
          23.นายอำนาจ ผการัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดกาญจนบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดอุดรธานี
          24.นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดกาญจนบุรี
          25.นายมานิตย์ วัฒนเสน พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดชุมพร และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดขอนแก่น
          26.นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนราธิวาส และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดชุมพร
           27.นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดยโสธร และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดฉะเชิงเทรา
          28.นายภานุ อุทัยรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดปัตตานี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครศรีธรรมราช
          29.นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดน่าน และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดตรัง
          30.นายวินัย บัวประดิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดชัยนาท
          31.นายประชา เตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดชลบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          32.นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสระแก้ว และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดชลบุรี
          33.นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดลำพูน และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดลำปาง
          34.นายดิเรก ก้อนกลีบ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดลำปาง และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดลำพูน
           35.นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช) และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดระนอง
          36.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสระบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดปราจีนบุรี
           37.นายธนเษก อัศวานุวัตร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสระบุรี
           38.นางพรรณี แก่นสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดปราจีนบุรี และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
          39.นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดภูเก็ต
           40.นายปรีชา เรืองจันทร์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดพิจิตร และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดภูเก็ต
           41.นายกวี กิตติสถาพร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครสวรรค์ และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดหนองคาย
            42.นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมการปกครองให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนครสวรรค์
            43.นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสงขลา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดปัตตานี
           44.นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุโขทัย
           45.นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอ่างทองให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
           46.นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดอุทัยธานี
           47.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดพะเยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดน่าน
           48.นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดเพชรบูรณ์
           49.นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสุรินทร์
          50.นายพินิจ เจริญพานิช ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดระนองให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดมหาสารคาม
           51.นายศานิตย์ นาคสุขศรี ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสระแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดสระแก้ว
           52.นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดนราธิวาส
           53.นางวรรณิดา บุญประคอง ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
          54.นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดยโสธร
          55.นายเยี่ยมสุริยา พาลุสุข ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดหนองบัวลำภู ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดพังงา
           56.นายวันชัย อุดมสิน ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดกำแพงเพชร
           57.นายวิเชียร ชวลิต ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดอำนาจเจริญ
           58.นายคมสัน เอกชัย ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดตาก
          59.นายสมชัย หทยะตันติ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดแพร่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดพิจิตร
           60.นายชาย พานิชพรพันธุ์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดเพชรบุรี
           61.นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดร้อยเอ็ด
          62.นายมงคล สุระสัจจะ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) จังหวัดบุรีรัมย์
          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

          ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ยังเห็นชอบมอบหมายให้ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็น ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและเสนอแล้วย้ายอธิบดีกรม  และข้าราชการท้องถิ่นมีผลให้เราขอความร่วมมือใช้บัญชีข้ามจังหวัดได้มั๊ยน๊า    ถ้ามีอธิบดีคนใหม่ที่เข้ามา M;1 m_9; m_9;
 

3 ความคิดเห็น

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#1 ส.เสือ™ 14/ต.ค./2008, 07:42:31 PM

นายสุกิจ เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีท่านใหม่ ต้องจำให้ขึ้นใจ
 :th\

(V.I.P.)
ปลัด I.T.

#2 architect 14/ต.ค./2008, 11:04:33 PM

ยินดีต้อนรับกับท่านอธิบดีคนใหม่...ด้วยความยินดียิ่ง
 M;1 M;1 M;1

ปลัด I.T.

#3 [B]rown[e]yes_Za[[e('๑')y]] 17/ต.ค./2008, 09:18:47 AM

ขอให้ข้ามจังหวัดได้ด้วยเทอด m_9; :th\ :(