งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ข้อสอบอนุกรม คิดไม่ออกช่วยบอกที

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • JiJa
  • 16
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 08/พ.ย./2008, 08:50:44 AM
49339 ครั้ง
LINE it!
อ่านแล้วทำไม่ได้ใครรู้วิธีทำช่วยทำให้ดูหน่อยนะคะ :( :( :( :(
1. 3  4  8  17  37  86  .........
  ก. 256     ข   196   ค. 218*   ง. 112

2. 45  18  65  28  90  43  120  .............
  ก. 60      ข.  65*  ค. 68      ง.   73

3.1  2  4  12  60 ......
ก. 240  ข. 320  ค.480*   ง. 560

4. 103  84  67  53  39.....
ก. 36  ข.30  ค.28*  ง.24

5. 50  40  31  23  16....
ก. 14  ข. 12  ค.10*  ง.9

6. 100  70  43  19....
ก.6  ข.-1*  ค.-3  ง.7

7. 70  35  40  20  18....
ก.10  ข.9*  ค.12  ง.14

8. 1  2  2  8  32....
ก.81  ข.196*  ค. 256  ง.365

9. 8  8  16  48  192....
ก.256  ข.480  ค.760  ง.960*

10.  10  40  120  240  240....
ก.0*  ข.480  ค.1  ง.-1

11.  0  2  7  17  35  64...
ก.84  ข.107*  ค.132  ง.153

12.   4  2  8  14  24  46...
ก.63 ข.81*  ค.96  ง.102

13. 2  7  10  21  50  63...
ก.120  ข.150  ค.200 ง.250*

14. 26  16  52  36  156  64  312  100....
ก.618  ข.828  ค.936*  ง.1248

*  คือคำตอบแต่คิดวิธีทำไม่ได้่ ใครตอบได้ช่วยบอกที :th\ :th\ :th\

31 ความคิดเห็น

เซียน(GURU)

#1 น้องตี๋เล็ก 08/พ.ย./2008, 10:52:22 AM

หือ.........................ทำไมมันเยอะอย่างนั้นอ่ะ เดี๋ยวๆ ไปหาวิธีก่องนะ ต้องใช้เวลาอ่ะ อ่านวิธีคิดในเวปชุมชนไปก่อนนะจ๊ะน่าจะมี

เซียน(GURU)

#2 dead 10/พ.ย./2008, 01:22:40 PM

1.   3   4   8  17  37  86 ........
ใช้วิธีตีแฉกหาคำตอบ
                               3   4   8   17   37  86  ..218..
                                 1   4   9    20   49  ..132..
                                   3   5   11   29 ..83...
                                     2    6   18  ..54..
   เห็นเป็นสูตรคูณแล้ว  2x3= 6 ,  6x3= 18 , 18x3= 54

2. 45  18  65  28  90  43  120  ........
ข้อนี้คำตอบไม่ตรง  เราตอบ  63  เราผิดหรือคำตอบเฉลยผิดไม่ทราบ

  แนวคิด  จับคู่เลย  45-18=27  65-28=37   90-43=47   120-...63...=57


ข้อต่อไป............

เซียน(GURU)

#3 Nida จ้า 10/พ.ย./2008, 05:23:04 PM

3.1  2  4  12  60 ......
ก. 240  ข. 320  ค.480*   ง. 560

วิธีคิด  1*2 = 2, 2*2=4, 4*3=12, 12*5=60, 60*6=480

9. 8  8  16  48  192....
ก.256  ข.480  ค.760  ง.960*
วิธีคิด 8*1=8, 8*2=16,16*3=48,48*4=192,192*5=960

10.  10  40  120  240  240....
ก.0*  ข.480  ค.1  ง.-1
วิธีคิด 10*4=40, 40*3=120, 120*2=240, 240*1=240, 240*0=0

บุคคลทั่วไป

#4 saowalak-chaiytawin 10/พ.ย./2008, 06:32:03 PM

ข้อ 5. 50  40  31  23  16....
ก. 14  ข. 12  ค.10*  ง.9
วิธีทำ.  50     40    31   23    16    10
          -10    -9    -8   -7      -6
6. 100  70  43  19....
ก.6  ข.-1*  ค.-3  ง.7
วิธีทำ. 100     70     43        19        -2
             -30   -27     -24        -21
                  -3     -3        -3         -3
*** คำตอบน่าจะป็น -2 นะคะ

ปลัด I.T.

#5 สหบดีคนดีแห่งสังคม 10/พ.ย./2008, 08:20:23 PM

7. 70  35  40  20  18....
ก.10  ข.9*  ค.12  ง.14  =(70/2=35) (40/2=20) (18/2 =9)
8. 1  2  2  8  32....
ก.81  ข.196*  ค. 256  ง.365  =คิดได้256 หงะ :o
13. 2  7  10  21  50  63...
ก.120  ข.150  ค.200 ง.250* = (2*5=10) (7*3=21) (10*5=50) (21*3=63) (50*5=250) สรุปคูนด้วย 5 ระหว่าง 2 10 50

เจ้าหน้าที่ใหม่

#6 JiJa 11/พ.ย./2008, 12:37:46 PM

ขอบคุณทุกคนมากน่ะคะ :th\ :th\ :th\ :th\

รองหัวหน้าเว็บ

#7 kingtex54 17/พ.ย./2008, 03:43:32 PM

3.1? 2? 4? 12? 60 ......
ก. 240? ข. 320? ค.480*? ?ง. 560

วิธีคิด? 1*2 = 2, 2*2=4, 4*3=12, 12*5=60, 60*6=480


วิธีคิด? 1*2 = 2, 2*2=4, 4*3=12, 12*5=60, 60*6=480 <<<<< 6*6 = 36 นะครับ 60*8 = 480


รบกวนเฉลยให้ใหม่หน่อยครับ ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 osakurachano 24/พ.ย./2008, 11:12:11 AM

ข้อ 14 ครับ ลองดู
 14.  26 16 52 36 156 64 312 100 .....
       จะได้ 2 ชุด ชุดที่1 26 52 156 312 .....
                    ชุดที่2 16 36 64 100 .......
         โจทย์ถามชุดที่  1  จะได้  26*2 = 52
                                     52*3 =  156
                                      156*2=  312

                                      312*3= 936
          ตอบ 936 ถุกป่าว ครับ ลองดู

เจ้าหน้าที่ใหม่

#9 osakurachano 24/พ.ย./2008, 11:27:12 AM

ข้อ 13 ครับ
 13.2 7 10 21 50 63 ....
 เเบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่1  2 10 50 ....
                 ชุดที่2  7 21 63.....
  โจทย์ถามชุดที่1 ครับ จะได้
                  2 10 50 .....
              2*5= 10
             10*5= 50
             50*5= 250
  ตอบ 250 ครับ ลองดู

บุคคลทั่วไป

#10 MaestroRedrum 27/ธ.ค./2008, 03:56:33 PM

3.1  2  4  12  60 ......
ก. 240  ข. 320  ค.480*   ง. 560

วิธีคิด  1*2 = 2, 2*2=4, 4*3=12, 12*5=60, 60*6=480


วิธีคิด  1*2 = 2, 2*2=4, 4*3=12, 12*5=60, 60*6=480 <<<<< 6*6 = 36 นะครับ 60*8 = 480


รบกวนเฉลยให้ใหม่หน่อยครับ ขอบคุณครับ1    2    4    12    60 .... 480
   x2   x2  x3    x5     x8   <--- แถวที่ 1
      +0   +1  +2    +3   <--- แถวที่ 2

อธิบาย
แถวที่ 1     
1x2=2   2x2=4   4x3=12  12x5=60   แล้ว 60x?

แถวที่ 2
พิจารณาผลที่ได้จากแถวที่ 1
2+0=2   2+1=3   3+2=5  ดังนั้น ลำดับต่อไปก็คือ 5+3=8

แทนค่า 8 ที่ได้ไปที่ x? ของแถว 1 ..จะได้ 60x8=480

เซียน(GURU)

#11 Ratchaburi go go 26/พ.ค./2009, 04:34:20 PM

 :th\ข้อ2 เราก็ได้63 เหมือนกัน

วิธีคิด เป็นอนุกรม 2 อัน 45  18  65  28  90  43  120  ...

1     45    65   90   120   เพิ่มจาก20-25-30-...

2        18    28    43    (63)  เพิมจาก 10-15-(20)

เจ้าหน้าที่ใหม่

#12 <..oK..> 30/พ.ค./2009, 02:28:53 AM

  ข้อสอบอนุกรมครับ พอดีว่าคิดไม่ออกเหมือนกัน เพื่อนๆๆลองคิดให้ดูหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
  1.  25   33   43   61  89...........
ก. 102                                                                  
ข. 125
ค. 135                                                                  
ง. 140
  2. 41   121  259  241  65...........
ก.0                                                                        
ข. 1
ค. 2                                                                       
ง. -1
  3. 65   245  259  129.............
ก.79                                                                      
ข.53
ค.41                                                                    
ง.39

(V.I.P.)
เซียน(GURU)

#13 พระจันทร์ยิ้ม 30/พ.ค./2009, 02:57:49 AM

  ข้อสอบอนุกรมครับ พอดีว่าคิดไม่ออกเหมือนกัน เพื่อนๆๆลองคิดให้ดูหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
  1.  25   33   43   61  89...........
ก. 102                                                                 
ข. 125
ค. 135                                                                 
ง. 140
  2. 41   121  259  241  65...........
ก.0                                                                       
ข. 1
ค. 2                                                                       
ง. -1
  3. 65   245  259  129.............
ก.79                                                                     
ข.53
ค.41                                                                   
ง.39

ข้อ 1 ค. 135

ที่เหลือติดไว้ก่อน ง่วงนอน อิ อิ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#14 <..oK..> 30/พ.ค./2009, 03:08:03 AM

  ข้อสอบอนุกรมครับ พอดีว่าคิดไม่ออกเหมือนกัน เพื่อนๆๆลองคิดให้ดูหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
  1.  25   33   43   61  89...........
ก. 102                                                                 
ข. 125
ค. 135                                                                 
ง. 140
  2. 41   121  259  241  65...........
ก.0                                                                       
ข. 1
ค. 2                                                                       
ง. -1
  3. 65   245  259  129.............
ก.79                                                                     
ข.53
ค.41                                                                   
ง.39

ข้อ 1 ค. 135

ที่เหลือติดไว้ก่อน ง่วงนอน อิ อิ
รบกวนขอวิธีคิดด้วย จะเป็นการดีมากเลยครับ ขอบคุณอีกครั้ง