งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สอบถามเรื่องวุฒิการศึกษา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • dangruedee
เมื่อ: 13/มิ.ย./2008, 12:29:21 PM
11044 ครั้ง
LINE it!
ตอนนี้ดำรงตำแหน่ง จนท.พัสดุ จบป.ตรีรัฐประศาสนศาสตร์สามารถนำวุฒิมาปรับเป็น จพง.หรือ นวก.พัสดุได้หรือเปล่าค่ะ
ลงวิชาเลือกหลักการบัญชีด้วยค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง

3 ความคิดเห็น

(V.I.P.)
หัวหน้าเว็บ

#1 หนอน[CoM] 13/มิ.ย./2008, 01:08:29 PM

มาตรฐานตำแหน่ง จนท.พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ   ระดับ  1       
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย  ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. จากที่ท่านกล่าวมาดูเหมือนว่า ท่านไปเรียนต่อในส่วนสายงานที่อาจจะไม่ตรงสายงานที่ตนเองปฏิบัติงานใน ณ ขณะนี้น่ะครับ
2. การปรับระดับนั้น จะเลื่อนไหลไปตามอายุราชการ คือ จนท.พัสดุ1 >>2ปี>>จนท.พัสดุ2>>2 ปี>>จนท.พัสดุ3 (แบบเลื่อนไหล นะครับ)
3. ส่วนการจะเลื่อนเป็น จพง.พัสดุ นั้นเป็นสายงานที่เริ่มต้นระดับ 2 ท่านต้องไป สอบบรรจุใหม่ในตำแหน่งพัสดุแล้วโอนอายุราชการ
4. อีกหนทางคือ ณ ปัจจุบัน พอท่านถึงตำแหน่ง จนท.พัสดุ3 แล้ว จะมีการอบรมเปลี่ยนสายงานจากกรมฯ เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสายงานที่เริ่มต้นระดับ3 ซึ่งใช้เวลาอบรมประมาณ 6 เดือน (ซึ่งตอนนี้แร่ะที่ท่านจะได้ใช้วุฒิปริญญาตรีที่ตรงกับคุณสมบัติตำแหน่งมาใช้ร่วม)
---------------------------------------------------------------------------------------
อันนี้คร่าวๆๆนะครับ.รอท่านต่อไปมาตอบเน้อ

(V.I.P.)
ปลัด I.T.

#2 architect 13/มิ.ย./2008, 10:48:38 PM

การจะขอปรับจาก จนท.พัสดุ เป็น จพง.พัสดุ หรือ นวก.พัสดุ หน่วยงานนั้นจะต้องมีกรอบอัตรากำลังที่ว่างอยู่ ถึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ และผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นๆครับ...
                  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (เจ้าพนักงานพัสดุ 2)
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  เลขานุการ
เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม
เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกลหรือทางอื่นที่
ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรม
เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  หรือทางอื่น
ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
                  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (นักวิชาการพัสดุ 3)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ ด้าน พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ   หรือทางอื่นที่  ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ถ้าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วน...  :)  :D  8)  :-*

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 เดือนเพ็ญ สังขเวก 31/ก.ค./2017, 02:35:22 PM

จบบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสอบท้องถิ่นตำแหน่งอารายได้บาง