งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แนะแนวการสอบภาค ข

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • tonbigs ชาย
  • 64
  • รองหัวหน้าเว็บ
  • อีเมล์
เมื่อ: 15/ธ.ค./2008, 08:35:35 PM
8789 ครั้ง
LINE it!
สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้าหัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. มีดังต่อไปนี้

 1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

    1) รัฐธรรมนูญ 2550

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

    5) พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540

    9) พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  11) พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา

 

2. กฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา   วิชาที่สอบ

            - หลักพัฒนาชุมชน

            - ความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ ป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

            - วิชาการศึกษา

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

            - การเขียนหนังสือราชการ

            - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

            - พ.ร.บ. ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข

   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

            - หลักบัญชีเบื้องต้น

m;3 m;3 m;3 m;3 m;3 m;3
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16/ธ.ค./2008, 11:03:08 AM โดย tonbigs

12 ความคิดเห็น

หัวหน้าเว็บ

#1 noon001 17/ธ.ค./2008, 10:38:29 AM

 :th\ :th\ ขอบคุณมากค่ะ  มีแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 หรือเปล่าคะ ถ้ามีมาลงให้บ้างนะคะ

บุคคลทั่วไป

#2 nongaoy 17/ธ.ค./2008, 06:07:42 PM

 :th\  ขอบคุณคะ  ขอบคุณอย่างแรง

หัวหน้าเว็บ

#3 ahor24 17/ธ.ค./2008, 07:20:59 PM

ขอบคุณนะคะ แล้วมีแนวข้อสอบของการเงินและบัญชี 2 บ้างมั้ยค่ะ
อยากได้อ่ะค่ะ เอามาลงบ้างนะคะ   :th\     :th\

รองหัวหน้าเว็บ

#4 บิ๋ม 18/ธ.ค./2008, 04:14:12 PM

ขอบคุณมากๆนะคะ

รองหัวหน้าเว็บ

#5 cattamaew 22/ธ.ค./2008, 10:19:58 AM

ขอบคุณมากๆๆ เลยค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#6 ao@bier 12/ม.ค./2009, 08:47:35 PM

 :th\ :th\ :th\ :th\ :th\ :th\ขอบคุณมากค่ะ

หัวหน้าเว็บ

#7 amam 21/ม.ค./2009, 08:58:23 AM

ขอบคุณมากค่ะที่ชี้แนะ  m;7 m;7

รองหัวหน้าเว็บ

#8 BURIRAM PEA 21/ม.ค./2009, 12:22:23 PM

ขอบคุณมากครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#9 marukoja 21/ม.ค./2009, 12:42:40 PM

แล้วสำหรับครูผู้ช่วย

กะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ละคะ

รองหัวหน้าเว็บ

#10 BURIRAM PEA 22/ม.ค./2009, 10:43:02 PM

ขอบคุณมากๆๆ เลยครับ

บุคคลทั่วไป

#11 yanakon 20/ก.พ./2009, 11:00:49 AM

อันนี้มีประโยชน์มากครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#12 nuubas 23/ก.ย./2009, 02:42:36 PM

แล้วตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าละครับ ต้องอ่านอะไรบ้าง