งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ระเบียบชุมชนของคนท้องถิ่น ๒๕๕๑

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/มิ.ย./2008, 04:27:18 PM
18624 ครั้ง
LINE it!

ระเบียบ
ชุมชนของคนท้องถิ่น

         ด้วยชุมชนของคนท้องถิ่นได้จัดทำเว็บโดยไม่ได้ทำเพื่อการค้า หรือการพาณิชย์ใดๆ แต่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นสังคมสำหรับการแบ่งปันความรู้ ข่าวสาร หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่างสมาชิก ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปโดยยึดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๓๒ และ ๓๕ ในส่วนที่ ๖ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น ชุมชนของคนท้องถิ่นไม่สามารถรับผิดชอบต่อการพิมพ์ข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้กระทำ ซึ่งสมาชิกได้ยอมรับข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อย ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานเว็บเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางชุมชนของคนท้องถิ่นจึงวางระเบียบให้สมาชิกได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑.ระเบียบนี้เรียกว่า ?ระเบียบชุมชนของคนท้องถิ่น ๒๕๕๑?

ข้อ ๒.
ระเบียบนี้บังคับให้สมาชิกใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ข้อ ๓.
ในระเบียบนี้
"ชุมชนของคนท้องถิ่น" หมายความว่า www.thailocalmeet.com หรือ thailocalmeet.com หรือ Thailocalmeet หรือลักษณะอื่นที่สื่อให้รู้ได้ว่าเป็นชุมชนของคนท้องถิ่น
"สมาชิก" หมายความว่า   บุคคลซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกและยอมรับข้อตกลงในการสมัครสมาชิก ซึ่งมีตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่ใหม่ รองหัวหน้าเว็บ หัวหน้าเว็บ รองปลัด I.T. ปลัด I.T. นายกเว็บ  เซียน(guru) และให้หมายความรวมถึง ผู้ดูแลห้อง (Mod) หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษ
"พิมพ์ข้อความ" หมายความว่า การตั้งกระทู้ การตอบกระทู้ การแก้ไขกระทู้ การส่งข้อความหรือPM หรือการกระทำอย่างอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
"บุคคลภายนอก" หมายความว่า บุคคลใดๆที่มิได้เป็นสมาชิกของชุมชนของคนท้องถิ่น
"ข้อมูลส่วนตัว" หมายความว่า ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลใดๆที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้

ข้อ ๔.ห้ามมิให้พิมพ์ข้อความที่พาดพิงไปถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในทางที่เสื่อมเสีย

ข้อ ๕. ห้ามมิให้พิมพ์ข้อความ ให้สมาชิกหรือบุคคลภายนอก เกิดความแตกแยก หรือเกิดความรำคาญใจ ไม่สบายใจ หรือเกิดความขัดแย้งกัน

ข้อ ๖. ห้ามมิให้สมาชิกหรือบุคคลภายนอกนำข้อความ บทความ ที่ได้จัดไว้ในรูปของเอกสาร หนังสือ รูปภาพ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ในชุมชนของคนท้องถิ่นปรากฏได้ ไปใช้เพื่อการค้าหรือการพาณิชย์ใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

ข้อ ๗.สมาชิกหรือบุคคลภายนอกนำข้อความ บทความ ที่ได้จัดไว้ในรูปของเอกสาร หนังสือ รูปภาพ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ในชุมชนของคนท้องถิ่น ไปเผยในรูปของเอกสารหรือสื่อใดๆหรือให้แสดงผลที่เว็บอื่นได้ ต้องระบุที่มาว่า www.thailocalmeet.com

ข้อ ๘.ห้ามมิให้สมาชิกนำข้อความ บทความ ที่ได้จัดไว้ในรูปของเอกสาร หนังสือ รูปภาพ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มาพิมพ์ข้อความที่สามารถแสดงผลได้ในชุมชนของคนท้องถิ่น

ข้อ ๙. การนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่เป็นสมาชิกไปเผยแพร่จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนตัว

ข้อ ๑๐.ห้ามมิให้สมาชิกพิมพ์ข้อความที่เป็นการ ส่อเสียดหรือให้ร้าย หรือหยาบคาย หมิ่นประมาท หรือข้อความที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แก่สมาชิกผู้อื่นหรือบุคคลภายนอก

ข้อ ๑๑.ห้ามมิให้สมาชิกพิมพ์ข้อความที่มีลักษณะลามกอนาจารและข้อความนั้นสมาชิกและบุคคลทั่วไปอาจเข้าถึงได้

ข้อ ๑๒.ชุมชนของคนท้องถิ่นสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสมาชิกโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

ข้อ ๑๓. ชุมชนของคนท้องถิ่นจะพิมพ์ข้อความ เฉพาะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันเท่านั้น

ข้อ ๑๔.ชุมชนของคนท้องถิ่นจะพิมพ์ข้อความ เฉพาะการแข่งขันเพื่อบรรจุและและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (ภาค ข.) ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด..... หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันเท่านั้น

ข้อ ๑๕.ชุมชนของคนท้องถิ่นจะพิมพ์ข้อความ เฉพาะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด..... หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันเท่านั้น

ข้อ ๑๖.สมาชิกหรือบุคคลภายนอกสามารถนำข้อความ บทความ ที่ได้จัดไว้ในรูปของเอกสาร หนังสือ รูปภาพ ตามข้อ๑๓ และข้อ๑๕ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอบของหน่วยงานราชการอื่นได้ และให้นำความข้อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้ด้วย
                                                                                                  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
                                                                                                  ทีมงานชุมชนของคนท้องถิ่น
หมายเหตุ

ระเบียบชุมชนของคนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23/ก.พ./2009, 11:13:00 AM โดย (คนหลังจอ)
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

2 ความคิดเห็น

รองปลัด I.T.

#1 bannokkab 16/มิ.ย./2011, 03:09:44 PM

จะรักษาระเบียบให้ดีที่สุดครับ

 m;7 m;7 m;7 m;7 m;7

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 kanya piyakate 08/มิ.ย./2012, 03:33:11 PM

แนวข้อสอล