งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ใครเจอปัญหาเกี่ยวกับ"ขอเบิกค่าเช่าบ้าน เพื่อนำไปจ่ายเช่าซื้อ"เหมือนผมบ้าง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • cnarin
  • 3
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 14/ก.พ./2019, 11:57:06 AM
1454 ครั้ง
LINE it!
ผมได้ย้ายไปทำงานที่ หน่วยงาน อปท. แห่งใหม่ ต่างพื้นที่กับที่บรรจุครั้งแรก (คนละจังหวัดกัน)
ซึ่ง  ผมคิดว่า ตามระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ
ผมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และจะนำไปจ่ายเป็นเช่าซื้อ
(ผมกับภรรยา กู้ร่วมกันซื้อบ้าน และยังผ่อนกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยู่ก่อนที่ผมจะสอบบรรจุเข้ารับราชการ
และบ้านหลังนี้ ก็อยู่ในพื้นที่ของ อปท. ที่ย้ายไปอยู่ใหม่นี้ด้วย)

ปรากฏว่า หน่วยงาน อปท. ที่ผมสังกัดอยู่นั้น มีบ้านพักข้าราชการว่างอยู่
จึงไม่ให้เบิกค่าเช่าบ้าน จะให้ผมเข้าพักในบ้านพักราชการนี้แทน
และให้ผมกรอกแบบฟอร์มขอเข้าพักในบ้านพักราชการด้วย

ผมคิดว่า มันไม่ถูกต้อง ในเมื่อเรามีบ้านพักอาศัยของตัวเองอยู่แล้ว
ทำไมยังต้องขอเข้าพักในบ้านพักราชการอีก
แล้วเหตุผลในการขอเข้าพัก จะเขียนว่าอย่างไร
จะเขียนว่าไม่มีบ้านพักอาศัยของตนเอง ก็จะกลายเป็นแจ้งเท็จอีก กลายเป็นผิดไปซะอีก

และหาก หน่วยงานฯ จัดให้เข้าพักฯ แล้วผมไม่เข้าพัก ก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปเลย

ใครพอมีทางออกของปัญหานี้บ้างมั้ยครับ

6 ความคิดเห็น

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#1 SpeeDle 14/ก.พ./2019, 03:34:45 PM

ระเบียบมันบังคับอยู่แล้วครับ เราจะเกิดสิทธิก็ต่อเมื่อ เราได้รับคำสั่งย้ายไปประจำ อปท.แห่งใหม่ และ! ที่ใหม่นั้น ไม่ได้จัดบ้านพักให้เราตามหลักเกณฑ์ที่ มท.กำหนด และเราไม่มีเคหะสถานเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและคู่สมรส

กรณีข้างต้นคือ ทาง อปท.เขามีบ้านพักและจัดให้เราเข้าอยู่ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ มท.กำหนด คือ ต้องจัดให้คนมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ว่าจะกำลังใช้สิทธิหรือไม่ก็ตาม และแน่นอนว่า ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน แม้ว่าจะสละสิทธิการเข้าพักก็ตาม เพราะตามหลักเกณฑ์ ถือว่า เขาได้จัดที่พักให้ท่านแล้วครับ
กรณีที่ท่านจะเบิกค่าเช่าซื้อได้ในกรณีที่เขามีบ้านพักให้แบบนี้ คือท่านต้องเคยเบิกมาก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้นครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 fastspeed 14/ก.พ./2019, 03:43:41 PM

หน่วยงานต้นสังกัด เขาทำถูกต้องแล้วครับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 6(1)  เขามีที่พักให้เราตามระเบียบ ฯ ที่กำหนดไว้ครับพี่ ลองดู ความเห็นของท่านอื่นๆ ดูนะครับพี่ เป็นกำลังใจให้ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 cnarin 14/ก.พ./2019, 04:01:39 PM

ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบ ขอรบกวนถามต่ออีกนิดนะครับ
แล้วถ้าที่ อปท.แห่งนี้ กำหนดว่า ต้องมีการยื่น "แบบฟอร์มขอเข้าพักในบ้านพักราชการ" ก่อน
จึงจะได้รับการจัดเข้าพักในบ้านพักราชการที่ว่างนั้น
และเหตุผลในการขอเข้าพัก ควรจะเขียนว่าอย่างไรดีครับ
หากใช้เหตุผลว่า"ยังไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง" จะผิดหรือไม่ครับ
และเมื่อได้รับสิทธิเข้าพักแล้ว แต่เราไม่ได้มาอยู่จริง ปล่อยว่างไว้เฉยๆ จะผิดหรือไม่ครับ

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#4 SpeeDle 15/ก.พ./2019, 04:31:47 AM

จริง ๆ ทางสำนักงานน่าจะมีแบบฟอร์มกรณีสละสิทธิการเข้าอยู่บ้านพักไว้ด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่มีแบบฟอร์ม ทำบันทึกชี้แจงขอสละสิทธิไม่ได้เหรอครับ ถ้าเราใช้สิทธิห้องพักแล้วโดยไม่ได้พักจริง ไม่ได้มีความผิดอะไรระบุไว้แต่ เอาสิทธิที่เราจะใช้ไปให้คนอื่นที่เขาต้องการดีกว่าครับ อาจจะมีคนที่เขาจำเป็นมากกว่าเรา

รองหัวหน้าเว็บ

#5 aumchoo 15/ก.พ./2019, 04:38:09 PM

รบกวนถาม กรณีนี้หน่อยครับ
1.บรรจุ            อบต ก    อำเภอเมือง จังหวัดA
2.ต่อมาย้ายไป   อบต ข    อำเภอนคร  จังหวัดA (มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน)
3.ปัจจุบันย้ายมา อบต ค    อำเภอเมือง จังหวัดA
แบบนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมครับ เพราะเป็นอำเภอเดียวกับที่บรรจุ ขอบคุณครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#6 aek7337 20/ก.พ./2019, 11:16:22 AM

รบกวนถาม กรณีนี้หน่อยครับ
1.บรรจุ            อบต ก    อำเภอเมือง จังหวัดA
2.ต่อมาย้ายไป   อบต ข    อำเภอนคร  จังหวัดA (มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน)
3.ปัจจุบันย้ายมา อบต ค    อำเภอเมือง จังหวัดA
แบบนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมครับ เพราะเป็นอำเภอเดียวกับที่บรรจุ ขอบคุณครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้านแต่
อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้
ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่
ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย