งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ถามเรื่องเกี่ยวกับการลาบวช

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • AROON
  • 53
  • รองหัวหน้าเว็บ
เมื่อ: 22/ก.ค./2008, 01:55:02 PM
12178 ครั้ง
LINE it!
ผมบรรจุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551  อยากทราบว่า เข้าพรรษาปี 2552 นี้ผมสามารถที่จะลาบวชได้ไหมครับ  และการลาบวชนั้นต้องทำอย่างไร  ลาได้กีเดือนครับ  ขอถามผู้รู้นะครับช่วยตอบให้ที  ขอบคุณครับ

3 ความคิดเห็น

(V.I.P.)
ปลัด I.T.

#1 architect 22/ก.ค./2008, 04:06:57 PM

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
                (1)  ข้าราชการที่ประสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษ
ไม่สามารถยื่นใบลาก่อน 60 วันได้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณา
ให้ลาหรือไม่ก็ได้
                (2)  ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และได้หยุดราชการไปแล้ว
หากปรากฎว่ามีอุปสรรคไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ตามที่ขออนุญาตได้ เมื่อได้รายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาให้ถือว่า วันที่ได้หยุดไปแล้วนั้นเป็นวันลากิจส่วนตัว
                (3)  ต้องอุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา    และกลับมารายงานตัว
ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาอุปสมบท หรือวันที่กลับถึงประเทศไทย
                (4)  ให้ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ได้ไม่เกิน 120 วัน แต่ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
(ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน ฯลฯ)

(V.I.P.)
ปลัด I.T.

#2 architect 23/ก.ค./2008, 11:14:20 AM

สรุปก็คือ...
1.สามารถยื่นลาอุปสมบทได้ครับ แต่อาจไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เพราะรับราชการไม่ถึง 12 เดือน
2.ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนไม่น้อยกว่า 60 วัน
3.ลาได้ไม่เกิน 120 วัน (ถ้าบวชก็คือ 1 พรรษา)
4.เมื่อสึกแล้วต้องกลับมารายงานตัวภายใน 5 วัน

อนุโมทนาไว้ล่วงหน้า....สาธุ  m;5 m;5 m;5

(V.I.P.)
หัวหน้าเว็บ

#3 หนอน[CoM] 23/ก.ค./2008, 03:19:15 PM

อนุโมธนา สาธุ ด้วยคนน่ะครับ