งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: [ขอ]อยากได้แนวข้อสอบภาค ข สันทนาการ 3 ครับ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • benadic
  • 4
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 20/ก.ค./2009, 10:39:12 AM
10672 ครั้ง
LINE it!
อยากได้แนวข้อสอบภาค ข  สันทนาการ 3 ครับ

ขอบคุณคับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13/ต.ค./2010, 09:07:30 PM โดย ส.เสือ™

10 ความคิดเห็น

สมาชิกในตำนาน
ปลัด I.T.

#1 เจ้าชายไซเบอร์สเปซ... 20/ก.ค./2009, 11:23:41 AM

 e;y  จัดไป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการศึกษา  คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม  วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

วิชาที่จะสอบ         

(1)  ความรู้ในทางงานสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2605.0.html >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2592.0.html >> เจาะข้อสอบชุดที่ 1 พร้อมเฉลย (กากบาท)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2591.0.html >> เจาะข้อสอบชุดที่ 2 พร้อมเฉลย (กากบาท)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2590.0.html >> เจาะข้อสอบชุดที่ 3 พร้อมเฉลย (กากบาท)

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1135.0.html >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1136.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท)

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2604.0.html >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2595.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (ข้อเขียน)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2583.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท) ชุดที่ 1
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2582.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท) ชุดที่ 2

4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ไม่มีสรุป นะครับ
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2597.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (ข้อเขียน)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2587.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท)

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2599.0.html >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2598.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (ข้อเขียน)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2588.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท)

6.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
มีแต่ตัว พรบ. นะครับ >>> http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Legislation/prb_study%202542(final).pdf

7.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521
ในเว็บเค้าสรุปมาแล้ว >>> http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=8514.0

8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2601.0.html  >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2596.0.html  >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (ข้อเขียน)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2586.0.html  >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท)

9. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545
มีแต่ตัว พรบ. นะครับ >>> http://www.opdc.go.th/uploads/files/law/law_ministry_2545(5).pdf

10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2602.0.html  >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,170.0.html   >> เจาะข้อสอบ (ข้อเขียน)
http://bbs.thailocalmeet.com/test_ap/meet_Woi546%20RW.pdf >> เฉลยเจาะข้อสอบ (ข้อเขียน)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2585.0.html  >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท) ชุดที่ 1
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2584.0.html  >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท) ชุดที่ 2

11. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม)

ขอขอบคุณ คุณ  ~(สีเทา)~ และ คุณ (คนหลังจอ) ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 benadic 20/ก.ค./2009, 11:42:17 AM

ขอบคุณมากๆ ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 benadic 20/ก.ค./2009, 11:43:58 AM

แล้วแนวข้อสอบในเรื่อง ความรู้ในทางงานสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  มีรึเปล่าครับ

คืออยากได้แนวทางในการเตรียมตัวครับ  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เซียน(GURU)

#4 ดร.เรือง 03/พ.ค./2010, 08:52:27 AM

ใจจ้า...

รองหัวหน้าเว็บ

#5 แอปเปิ้ล 13/ต.ค./2010, 12:43:03 PM

ขอบคุณ m;5

เจ้าหน้าที่ใหม่

#6 pichit2121 14/มิ.ย./2011, 02:10:51 PM

ขอบคุณสำหรับข้อสอบ สันทนาการระดับ 3 ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#7 annda99 05/ก.ค./2013, 10:39:35 AM

 m_9;ขอบคุณมากมากค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 momo5787 07/ส.ค./2013, 01:08:33 PM

ขอคุณมากค่ะที่นำข้อสอบดีๆมาแจก

เจ้าหน้าที่ใหม่

#9 jannyjaa 21/ธ.ค./2013, 04:09:47 PM

อยากได้แนวข้อสอบภาค ข สันทนาการ 3 ค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#10 jannyjaa 21/ธ.ค./2013, 04:10:50 PM

อยากได้ข้อสอบความรู้ในทางงานสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่