งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: [แจก]แนวข้อสอบภาษาไทย ภาค ก.

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 02/ส.ค./2008, 08:29:13 AM
75857 ครั้ง
LINE it!
แบบทดสอบสรุปความตามเงื่อนไข

1. คนชอบพูด ชอบขู่ แมวชอบขู่ ดังนั้น
ก. แมวเป็นคน
ข.คนคือแมว
ค.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ง. ทั้งคนทั้งแมวชอบขู่
 
2. ชาวเหนือเป็นคนไทย ชาวเชียงรายเป็นชาวเหนือ ดังนั้น
 ก.ชาวเชียงรายเป็นคนไทย
 ข.ชาวไทยคือชาวเหนือ
 ค.ชาวเหนืออยู่ที่เชียงราย
 ง.คนไทยคือชาวเหนือและชาวเชียงราย
 
3. สินค้านี้โฆษณาดี แต่คุณภาพไม่ดี ดังนั้น
 ก.สินค้าไม่ดีไม่ต้องโฆษณา
 ข.สินค้าดีไม่ต้องโฆษณา
 ค.การโฆษณาทำให้สินค้าดีขึ้น
 ง.การโฆษณาและคุณภาพไม่เกี่ยวกัน
 
4. ตาดีเดินทางซ้ายของตาอยู่ และตามาเดินทางขวาของตาอยู่ ฉะนั้นใครเดินตรงกลาง
 ก.ตาดี
 ข.ตาอยู่
 ค.ตามา
 ง.ตาดีและตาอยู่
 
5. ทรัพย์เป็นของที่เรารัก ชีวิตก็เป็นของที่เรารัก ถ้าให้เลือกทรัพย์กับชีวิตเราเลือกชีวิต ดังนั้น
 ก.เราไม่รักทรัพย์
 ข.ชีวิตเป็นทรัพย์
 ค.ชีวิตเป็นของรักยิ่ง
 ง.ทรัพย์ซื้อชีวิตไม่ได้
 
6. ถ้า ก โกรธ ข เขาจะไม่ทำเหมือน ข แต่ ก ไม่โกรธ ข ฉะนั้น
 ก. ก ทำเหมือน ข
 ข. ข ไม่โกรธ ก
 ค. ก ชอบทำตาม ข
 ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
 
7. เด่นทำการบ้านที่บ้านทุกวัน เด่นจึงทำการบ้านครบ ดวงไม่ทำการบ้านที่บ้านเลย แต่ดวงก็ทำการบ้านครบ ดังนั้น
ก.ดวงเก่งกว่าเด่น
ข.ดวงทำการบ้านที่อื่นไม่ใช่ที่บ้าน
ค. เด่นไม่มีเวลาทำการบ้านที่โรงเรียน
ง. การบ้านของดวงไม่เท่ากับการบ้านของเด่น
 
8. ถ้าปลั่งไม่เป็นน้าก็ต้องเป็นอาของแปลก แต่พ่อของแปลกไม่ใช่พี่ชายของปลั่ง ดังนั้น
ก.ปลั่งเป็นน้าของแปลก
ข.ปลั่งเป็นอาของแปลก
ค.ปลั่งเป็นลุงของแปลก
ง.ปลั่งเป็นพี่ชายแปลก
 
9. พ่อรักลูก แม่รักลูก ฉะนั้น
 ก.แม่รักลูกมากว่าพ่อ
 ข.พ่อรักทั้งแม่และลูก
 ค.ทั้งพ่อและแม่รักลูก
 ง.ลูกรักพ่อแม่
 
10. คนหนุ่มมักเป็นคนห้าวหาญ ขาวไม่ใช่คนห้าวหาญ ฉะนั้น
 ก.ขาวเป็นผู้หญิง
 ข.ขาวเป็นคนแก่
 ค.ขาวไม่ใช่คนหนุ่ม
 ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
 
11. สุดาเป็นพี่วิไล วิไลเป็นน้องมาลี มาลีเป็นน้องอำพร ใครอายุน้อยที่สุด
 ก.อัมพร
 ข.วิไล
 ค.มาลี
 ง.สุดา
 
12. สีแดงทำให้สึกร้อน สีฟ้าทำให้รู้สึกเย็น ฉันชอบใส่เสื้อสีเย็นตา ฉะนั้น
 ก.ฉันไม่ใส่เสื้อสีแดง
 ข.ฉันใส่เสื้อสีฟ้า
 ค.ฉันใส่เสื้อสีอ่อน
 ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
 
13. มาลีเป็นแม่ค้า แม่ของมาลีเป็นแม่ค้า ฉะนั้น
 ก.พ่อของมาลีเป็นพ่อค้า
 ข.มาลีเป็นลูกแม่ค้า
 ค.ลูกของมาลีเป็นแม่ค้า
 ลูกแม่ค้าทุกคนแปนแม่ค้า
 
14. ดอกไม้ปักอยู่ในแจกันที่วางอยู่บนโต๊ะ ลมพัดแจกันล้ม ฉะนั้นดอกไม้จะเป็นอย่างไร
 ก.ยังปักอยู่ในแจกัน
 ข.ตกอยู่บนพื้น
 ค.แจกันถูกทับ
 ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
 
15. อากาศร้อนอบอ้าว ทำให้อารมณ์หงุดหงิด ฉะนั้นอารมณ์ดีเกิดจากอะไร
 ก.อากาศเย็น
 ข.ครื้มฟ้าครึ้มฝน
 ค.อากาศสดใส
 ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
 
16. การหยิบของก่อนได้รับอนุญาต เป็นกริยาของโจร เพื่อนหยิบปากกาของฉันไปใช้ก่อนบอก ฉะนั้น
ก.เพื่อนเป็นโจร
ข.เพื่อนถือเป็นกันเอง
ค. ฉันเคยหยิบของเพื่อน
ง. เพื่อนทำกริยาโจร
 
17. ก เกลียด ง แค่ชอบ ค และ ข ข เกลียด ค แต่ชอบ ก และ ง ฉะนั้น
 ค และ ง เกลียดกัน
 ก และ ข ชอบซึ่งกันและกัน
 ก และ ข ต่างถูกคนอื่นเกลียด
 ค เกลียด ข และ ง เกลียด ก
 
18. ถ้าฝนตกฉันจะไม่ไปทานข้าวนอกบ้าน วันนี้ฝนไม่ตก ฉะนั้น
 ก.ฉันไปทานข้าวนอกบ้าน
 ข.ฉันอยู่บ้าน
 ค.ฉันไม่ไปทานข้าวนอกบ้าน
 ง.ฉันทานข้าวนอกบ้าน
 
19. การทำดีย่อมได้ดีเป็นผลตอบแทน แต่บางคนทำดีแล้วไม่ได้ผลตอบแทน ฉะนั้น
ก.ทำดีหรือไม่ดีก็ให้ผลดีได้เหมือนกัน
ข.ผลที่ได้อาจเกิดได้ทั้งการทำไม่ดีและทำดี
ค.คนที่ไม่ได้ผลดีเพราะไม่ทำดี
ง.คนที่ทำดีอาจได้ผลดี
 
20. นักศึกษาที่เรียนจบวิทยาลัยครู บางคนเป็นครู บางคนก็ไม่เป็น ครูส่วนใหญ่รักเด็ก มีส่วนน้อยไม่รัก ฉะนั้นนักศึกษาที่จบวิทยาลัยครู
 ก.ส่วนใหญ่จะเป็นครูและรักเด็ก
 ข.แล้วเป็นครูมีจำนวนหนึ่งที่ไม่รักเด็ก
 ค.เป็นครูมีมากกว่านักศึกษาที่จบวิทยาลัยครูแล้วไม่รักเด็ก
 ง.ที่เป็นครูและรักเด็กมีน้อยกว่าผู่ที่ไม่เป็นครู
 
แบบทดสอบการแต่งประโยค ข้อ 21-22
21. ประโยคใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ก. เธอแต่กายด้วยชุดสีชมพู
ข.เธออยู่ในชุดสีชมพู
ค.เธอปรากฏกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู
ง.เธอสวมชุดสีชมพู
จ.เธอสวมใส่ด้วยอาภรณ์ชุดสีชมพู  
22. ข้อใดแต่ประโยคได้ถูกต้อง
ก.อาหารเย็นรับประทานอาหารทุกคนพร้อมกัน
ข.ทุกคนจะร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน
ค.จะร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันทุกคน
ง.ทุกคนจะร่วมรับประทานอาหารเย็น
จ.ทุกคนพร้อมกันร่วมรับประทานอาหารเย็น  
แบบทดสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
23. การจัดคนเข้าทำงาน จำเป็นต้องมี............และต้องอาศัย..........ด้วย จึงจะปกครองคนได้ดี
ก. หลักการ , หลักธรรม
ข.หลักเกณฑ์ , หลักธรรม
ค.หลักเกณฑ์ ,หลักการ
ง.หลักการ , หลักเกณฑ์
จ.หลักธรรม , หลักธรรม  
24. เหตุการณ์มัน...........เตรียมอะไรไม่ทัน เขาเลยตัดสินใจไปโดย...........ไม่ได้ปรึกษาคนที่มี...........ในเรื่องนั้น
ก.ฉุกเฉิน , อุดมการ , ความชำนาญพิเศษ
ข.ชุลมุล , ประสบการณ์ ,ความชำนาญ
ค.ฉุกละหุก , พลการ , ประสบการณ์
ง. วุ่นวาย , เหตุกาณ์ , คุณวุติ
จ.ไม่มีข้อถูก  
25. "สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข" หมายถึง
ก.ความจริง
ข.ความดี
ค.ความสมบูรณ์
ง. ความพร้อม
จ.ความรัก  
แบบทดสอบการเรียงข้อความ ข้อ 26-30
26.
1. เห็นมีส่วนใหญ่ทางกรุงศรีอยุธยา
2. ชาวสุโขทัยไม่นิยมความเป็นทาส
3. สมัยสุโขทัย
4. ปรากฏตามศิลาจารึกว่า
5. เมื่อตรวจดูตามประวัติทาส
 ก.4 5 3 2 1
 ข.4 3 2 5 1
 ค.5 4 3 2 1
 ง.1 2 3 4 5
 จ.5 4 3 1 2  
27.
1. การพนัน
2. ทุกคนควรหลีกเลี่ยง
3. ติดเป็นนิสัยได้เร็ว
4. เพราะว่า
 ก.2 1 4 3
 ข.1 2 4 3
 ค.1 3 4 2
 ง.4 2 3 1
 จ.3 4 2 1  
28.
1. การอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์นั้น
2. อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที
3. ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม
4. เพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม
 ก.3 1 2 4
 ข.1 4 3 2
 ค.1 4 2 3
 ง.2 1 3 4
 จ.4 1 3 2  
29.
1 . ทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีใครหนีพ้น
2. ความกลัวที่สุดของมนุษย์คือความตาย
3. เพราะยังไม่ยากตาย
4. เมื่อพูดถึงความตายต่างก็เกิดทุกข์ใจ
 ก.4 3 1 2
 ข.2 4 1 3
 ค.3 1 4 2
 ง.4 3 2 1
 จ.1 2 3 4  
30.
1. ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคขัดขวาง
2. น้ำนมวัวหกแล้วนั่งร้องให้
3. เข้าหลักสุภาษิตฝร่งที่คิดถึง
4. เท่ากับอุปนิสัยรื้อฟื้นเอาความหลัง
5. มาโทมนัสเสียใจ
 ก.4 3 1 2 5
 ข.3 2 1 5 4
 ค.5 4 2 3 1
 ง.3 5 4 1 2
 จ.1 2 3 4 5  
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02/ส.ค./2010, 06:41:04 PM โดย ส.เสือ™

57 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 sutasiri 02/ส.ค./2008, 08:35:17 AM

 m;7

(V.I.P.)
ปลัด I.T.

#2 architect 02/ส.ค./2008, 10:44:00 AM

 8) 8) 8)

รองหัวหน้าเว็บ

#3 areeya 02/ส.ค./2008, 10:55:30 AM

 m;7

เจ้าหน้าที่ใหม่

#4 pi_duan 02/ส.ค./2008, 11:30:23 AM

มีเฉลยอะป่ะค๊ะ

รองหัวหน้าเว็บ

#5 thanaset 02/ส.ค./2008, 02:38:45 PM

ขอบคุณครับ ถ้ามีเฉลยด้วยจะดีมากๆครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#6 siriwan 02/ส.ค./2008, 03:08:22 PM

ขอบคุณมากค่ะ แต่ถ้ามีเฉลยด้วยก็คงจะดีนะคะ m;2

รองหัวหน้าเว็บ

#7 Buttree 02/ส.ค./2008, 05:13:19 PM

ขอบคุณมากค่ะ 8)

บุคคลทั่วไป

#8 chalk001 02/ส.ค./2008, 05:59:07 PM

แล้วเฉลยไม่มีเหรอคะ m;3 m;3

หัวหน้าเว็บ

#9 naomi2008 03/ส.ค./2008, 11:59:38 AM

ขอบคุณมากค่ะ

 m;7 m;7

รองหัวหน้าเว็บ

#10 pig pig pig 03/ส.ค./2008, 01:56:16 PM      m;3     m;3       ถ้าจะกรุณา ขออีกสักอย่างนะคะ ขอเฉลยด้วย นะ นะ นะ

รองหัวหน้าเว็บ

#11 jeab636 03/ส.ค./2008, 05:10:31 PM

ขอบคุณมากสำหรับแนวข้อสอบภาษาไทย    แต่ขอเฉลยได้หรือเปล่าจะดีมากเลย m;7 m;7 m;7 m;7

ปลัด I.T.

#12 I2EVOLUTION 04/ส.ค./2008, 05:58:54 AM

 :o

หัวหน้าเว็บ

#13 parichart_s 04/ส.ค./2008, 10:19:48 AM

 8)ขอบคุณมากค่ะ m;7

รองหัวหน้าเว็บ

#14 pakkhom 04/ส.ค./2008, 11:51:49 AM

ขอบคุณ