งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนการสอบ => แนวข้อสอบภาค ข เทคนิคการทำข้อสอบ , ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ข. => ข้อความที่เริ่มโดย: ~(อารมณ์สีเทา)~ ที่ 31/ต.ค./2008, 08:45:47 AM

หัวข้อ: ++:.เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่3).:++
เริ่มหัวข้อโดย: ~(อารมณ์สีเทา)~ ที่ 31/ต.ค./2008, 08:45:47 AM

++:.เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่3).:++
จำนวน 37 ข้อ


ตัวอย่าง
1. ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ
   ก. พระมหากษัตริย์      ข. ประธานวุฒิสภา
   ค. นายกรัฐมนตรี      ง. เป็นโดยตำแหน่งไม่มีการแต่งตั้ง
2. การจัดตั้งศาลทั้งหลายต้องออกเป็นกฎหมายใด
   ก. พระราชบัญญัติ      ข. พระราชกฤษฎีกา
   ค. พระราชกำหนด      ง. กฎกระทรวง
3. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกกี่คน
   ก. 8             ข. 9
   ค. 12             ง. 15
[mb]
(http://bbs.thailocalmeet.com/test_tumbon/QQ.png) (http://bbs.thailocalmeet.com/test_tumbon/meet_con_3_QQ.pdf)

(http://bbs.thailocalmeet.com/test_tumbon/AA.png) (http://bbs.thailocalmeet.com/test_tumbon/meet_con_3_AA.pdf)

++ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์++
...
[/mb]