งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนการสอบ => ห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ => ข้อความที่เริ่มโดย: tonkla99 ที่ 03/พ.ย./2008, 08:17:43 AM

หัวข้อ: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: tonkla99 ที่ 03/พ.ย./2008, 08:17:43 AM
ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2546 ม.รามคำแหง เป็นผู้ออกข้อสอบ
หมายเหตุ คำเฉลยจะเฉลยตามคำตอบที่อยู่ในข้อสอบซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งคำเฉลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก่อนคลิ๊ก โหลด Confirm สักนิดเพื่อเป็นกำลังใจแด่ท่านสมาชิกครับ (ปุ๊บปั๊บ) (http://www.tempf.com/getfile.php?filekey=1225674830.24113_TEST.rar&mime=application/rar)
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: ปุ๊บปั๊บ (ปภ.) ที่ 03/พ.ย./2008, 08:36:07 AM
กระทู้นี้ได้ทำการล็อกการตอบไว้แล้วหากสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอบคุณท่านสมาชิกกรุณาใช้ระบบ Confirm
หัวข้อ: ข้อสอบเก่า เจ้าหน้าที่วิเคราห์3 จ.อ่างทอง
เริ่มหัวข้อโดย: กุลสตรีไทย ที่ 04/พ.ย./2008, 10:16:52 PM
แนวข้อสอบเก่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มส่งเสริมจังหวัด เป็นผู้ออกข้อสอบ
หมายเหตุคำเฉลยจะเฉลยตามคำตอบที่อยู่ในข้อสอบซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งคำเฉลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทางฝ่ายวิชาการของเราจึงหามาเพื่อแด่ท่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ อบต.
ในครั้งนี้ (ลองตรวจคำตอบดูอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง)
ข้อสอบที่ออก
ภาค ก. ออกวิชาภาษาไทย
- คำถูกผิด ประมาณ 10 ข้อ
- อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง 10 ข้อ
ภาค ข.
- งานสารบรรณ ถามคำขึ้นต้นลงท้ายการเขียนจดหมาย
- ประเภทของหนังสือราชการ หน่วยงานใดขึ้นตรงต่อนายก ข้อนี้มีถามเกือบทุกจังหวัด อาจจะถามว่า หน่วยงานใดไม่ขึ้นตรงต่อนายก
คณะกรรมการปฏิรูประบบข้าราชการคือ
หน้าที่ นายก
ใครอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะแก้ไขแผนพัฒนาทำอย่างไร
หน้าที่ของ อบจ.
การร้องทุกข์ กรณีตัวอย่าง ใครฟ้องใคร ใครผิด ใครรับผิดชอบ การชดใช้ค่าเสียหาย
บิดาประชาธิปไตยคือใคร
เอเปค ที่ประชุมในไทยหน่วยงานใดเป็นแม่งาน - ( กระทรวงต่างประเทศ)
เลือกนายก อบจ.ที่แรกของไทยคือ จังหวัดบุรีรัมย์นะ
ที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยคือใคร นายเสนาะ เทียนทอง
กลุ่มจังหวัดใดที่แม่นำเจ้าพระยาไม่ไหลผ่าน - (มี 3 จังหวัด แต่จำได้คือ ต้องมี สมุทรสาคร )
นโยบายจัดระเบียบสังคม ใครเป็นคนริเริ่ม - ( ท่านปุระชัย)
WTO คือ องค์กรอะไร - (องค์การค้าระหว่างประทศ)
ธรรมาภิบาล คือ อะไร - (การบริหารแบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้)
คนเราจะประสบผลสำเร็จต้องมีอะไร - (อิทธิบาท 4)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงใด - (กระทรวงพาณิชย์)
การค้าต่างประเทศของไทยเริ่แรกจาก - (สนธิสัญญาเบาริ่ง)
สมชายบอกว่า ไม่ไปร.พ. ก็ จะไป ทำงาน ถ้าสมชาย ไม่ไปทำงาน จะสรุปได้ว่าอย่างไร
พรบ อบต.ใครเป็นคนรักษาการณ์
พระไม่จำวัดที่ วัดพระแก้ว
สภาอบต.มี รองสภาได้ 1 คน
ผู้ที่อนุมัติร่างแผน อบต. คือ นายอำเภอ
บุคคลที่รักษาการแทนนายกอบต.และต้อง ประกาศให้ประชาชนทราบ คือ ปลัดอบต.
แผนปฏิบัติการต้องทำให้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.
แผนพัฒนา 3 ปี ต้องเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
ผู้ว่า CEO คือการคัดเลือกมาแบบใด
กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงใดในปัจจุบัน
สนักงานตำรวจแห่งชาติสังกัดกระทรวงใด
กรมวิเทศสหการต้องอยู่ในกระทรวงใด
ขนาดของ อบต. จำแนกตามอะไร - รายได้
ใครเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง - กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล
คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต. - มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
รายได้ อบต. ที่ต่างกับที่อื่น - อากรรังนก
เลขา ฯ ส.อบต. คือใคร - ปลัด อบต. (สมัยก่อน) เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนไป
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐบาล - จำนวน 35 %
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน - สุขาภิบาล
อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน - 6 คน (กรณีมี 1 หมู่บ้าน ด้วย)
ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต. - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ไม่เกี่ยวกับการเมือง)
แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด - แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร
-เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
ข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล - ประวัติอาชญากร
ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณทบทวน การกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 5ปี
ใครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ปลัด อบต.
หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต. ?รายได้
เลขธิการสภาคือใคร
ข้อสอบ จ.อ่างทอง
กลุ่มส่งเสริมจังหวัดเป็นออกข้อสอบ
ระดับ 3 ตำแหน่งวิเคราะห์แผนและนโยบาย
ภาค ก.
วิชาภาษาไทย
-คำถูกผิด ประมาณ 10 ข้อ
-อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง 10 ข้อ
-งานสารบรรณ ถามคำขึ้นต้นลงท้ายการเขียนจดหมาย
-ประเภทของหนังสือราชการ
? หน่วยงานใดขึ้นตรงต่อนายก ข้อนี้มีถามเกือบทุกจังหวัด อาจจะถามว่า หน่วยงานใดไม่ขึ้นตรงต่อนายก
? คณะกรรมการปฏิรูประบบข้าราชการคือ
? หน้าที่ นายก
? ใครอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น
? จะแก้ไขแผนพัฒนาทำอย่างไร
? หน้าที่ของ อบจ.
? การร้องทุกข์ กรณีตัวอย่าง ใครฟ้องใคร ใครผิด ใครรับผิดชอบ การชดใช้ค่าเสียหาย
? บิดาประชาธิปไตยคือใคร
? เอเปค ที่ประชุมในไทยหน่วยงานใดเป็นแม่งาน - ( กระทรวงต่างประเทศ)
? เลือกนายก อบจ.ที่แรกของไทยคือ จังหวัดบุรีรัมย์นะ
? ที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยคือใคร นายเสนาะ เทียนทอง
? กลุ่มจังหวัดใดที่แม่นำเจ้าพระยาไม่ไหลผ่าน - (มี 3 จังหวัด แต่จำได้คือ ต้องมี สมุทรสาคร )
? นโยบายจัดระเบียบสังคม ใครเป็นคนริเริ่ม - ( ท่านปุระชัย)
? WTO คือ องค์กรอะไร - (องค์การค้าระหว่างประทศ)
? ธรรมาภิบาล คือ อะไร - (การบริหารแบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้)
? คนเราจะประสบผลสำเร็จต้องมีอะไร - (อิทธิบาท 4)
? กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงใด - (กระทรวงพาณิชย์)
? การค้าต่างประเทศของไทยเริ่แรกจาก - (สนธิสัญญาเบาริ่ง)
? สมชายบอกว่า ไม่ไปร.พ. ก็ จะไป ทำงาน ถ้าสมชาย ไม่ไปทำงาน จะสรุปได้ว่าอย่างไร
? พรบ อบต.ใครเป็นคนรักษาการณ์
? พระไม่จำวัดที่ วัดพระแก้ว
? สภาอบต.มี รองสภาได้ 1 คน
? ผู้ที่อนุมัติร่างแผน อบต. คือ นายอำเภอ
? บุคคลที่รักษาการแทนนายกอบต.และต้อง ประกาศให้ประชาชนทราบ คือ ปลัดอบต.
? แผนปฏิบัติการต้องทำให้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.
? แผนพัฒนา 3 ปี ต้องเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
? ผู้ว่า CEO คือการคัดเลือกมาแบบใด
? กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงใดในปัจจุบัน
? สนักงานตำรวจแห่งชาติสังกัดกระทรวงใด
? กรมวิเทศสหการต้องอยู่ในกระทรวงใด
? ขนาดของ อบต. จำแนกตามอะไร - รายได้
? ใครเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง - กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล
? คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต. - มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
? รายได้ อบต. ที่ต่างกับที่อื่น - อากรรังนก
? เลขา ฯ ส.อบต. คือใคร - ปลัด อบต. (สมัยก่อน) เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนไป
? สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
? มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
? กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
? ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็น
จำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล - จำนวน 35 %
? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน - สุขาภิบาล
? อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน - 6 คน (กรณีมี 1 หมู่บ้าน ด้วย)
? ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต. - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ไม่เกี่ยวกับการเมือง)
? แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด - แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
? ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร
-เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
? ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
? ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
? ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
? ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
ข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล - ประวัติอาชญากร
? ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณทบทวน การกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 5ปี
? ใครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ปลัด อบต.
? หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต. ?รายได้
? เลขธิการสภาคือใคร

บางข้ออาจจะไม่ถูกให้เพื่อนๆ ลองตรวจคำตอบดูอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: nooch.napa ที่ 01/พ.ค./2010, 09:09:48 PM
ขอบคุณคะ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: taady ที่ 17/ก.ค./2013, 03:22:09 PM
ขอบคุนค่ะ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: -J&J- ที่ 17/ก.ค./2013, 06:46:41 PM
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: ่jira2523 ที่ 18/ก.ค./2013, 09:49:45 AM
ขอบคุณค่ะ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: knightlife ที่ 22/ก.ค./2013, 04:22:05 PM
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: wodevil ที่ 27/ก.ค./2013, 03:19:22 PM
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจ
เริ่มหัวข้อโดย: Doy Paponson ที่ 29/ก.ค./2013, 11:22:57 AM
ระบบ confirm ทำยังงัยครับ แนะวิธีให้หน่อยครับ ขอบคุณมากๆครับ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: wattana ที่ 08/ส.ค./2013, 07:37:35 AM
ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: commicpuy ที่ 09/ส.ค./2013, 12:09:55 PM
ขอบคุณคะ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: surivipa ที่ 12/ส.ค./2013, 11:46:40 AM
กระทู้นี้ได้ทำการล็อกการตอบไว้แล้วหากสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอบคุณท่านสมาชิกกรุณาใช้ระบบ Confirm
ขอบคุณค่ะ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: Realistic ที่ 21/ส.ค./2013, 01:13:36 PM
ขอบคุณมากคับ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: kantang056 ที่ 22/ส.ค./2013, 08:37:41 AM
ขอบคุงมากๆๆ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: namty ที่ 23/ส.ค./2013, 07:52:48 AM
ขอบคุณมากจ้า  M;1
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: jaipaw ที่ 24/ส.ค./2013, 04:01:25 PM
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: faice ที่ 26/ก.ย./2013, 08:13:36 AM
thx
หัวข้อ: Re: ข้อสอบชุดจริงที่เคยออกสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เริ่มหัวข้อโดย: smilekik ที่ 30/ก.ย./2013, 07:16:10 AM
ขอบใจจ้า