งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนของเรา => ชุมชนผู้สอบแข่งขันได้ => บัญชี อบต. จังหวัดปราจีนบุรี => ข้อความที่เริ่มโดย: กอแก้ว^^ ที่ 07/ต.ค./2011, 02:13:29 PM

หัวข้อ: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: กอแก้ว^^ ที่ 07/ต.ค./2011, 02:13:29 PM
ผิดพลาดทางชื่อหรือเบอร์โทรประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ  :th\

1.  นางสาววัชรีพร  ฉิมปรางค์
2.  นางสาวรินดา    บุญพิทักษ์         087-0975158
3.  นางสาวกมลรัตน์   เรืองหิรัญ       083-2330350
4.  นางสาวเนตรณทิพย์  อภัยศิลา     088-1064338   an-ni-jang@hotmail.com
5.  นางศิริวุฒิ  เหลืองทอง               
6.  นางสาวนิศาชล  พุทธเมฆ
7.  นางสาวอังคณา  ป่าดู่
8.  นางสาวนิตยา  บุญเกิด               087-4090733  nit_1224_tech@hotmail.com
9.  นางสาววิภาพร  เครื่องสนุก
10.นางสาวพรรณนิภา  ช่างเรือน        087-4606128
11.นางสาวน้ำฝน พรมมา
12.นางจุฬาลักษณ์  รุ่งอนันต์ไพบูลย์
13.นางสาวกัลยา  วงค์ศรีใส             080-0322915  kanjang1234@hotmail.com
14.นางสาวอรยา  อภิรักษ์วงศ์           081-1790507, 084-0476234 ลำปาง
15.นายศรายุทธ  แสนอินทร์             080-5058883
16.นางสาวสุกัญญา  บุญงอก           
17.นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยประเสริฐ 086-7647094
18.นางสาวมัลลิกา  ลำใย
19.นางสาวขวัญหทัย   หวังผล
20.นายพิศาล  โพธิคำ
21.นางสาวอมรรัตน์  หามา
22.นางสุภาวดี เจริญผล                    089-1819561
23.นางนงลักษณ์  คงกะเรียน             086-0078141
24.นางสาวอรุณี  กล้าหาญ                088-3452881 arunee_amp@hotmail.com
25.นางจารุวรรณ  นิลเนียม                081-0384030 spicegir_j@hotmail.com
26.นางสาวฤทัย  นรทัศน์                  0844197307
27.นางสาวสุชาดา  ปานนิล               087-7692770  kik-2528@hotmail.com
28.นางสาวนัติยา  ยวนยี
29.นางสาวฉวีวรรณ  อาจหาญ           0847978758  wan_9oo@hotmail.com
30.นางสาวณัฐรดา  ศรียอด              088-8055199  job_sujinda-sy@hotmail.com
31.นางสาวนันทวัน เขตหล่าย            085-6226477 khedlai.na@hotmail.com แพร่
32.นางธิมาพร  ประครองสุข             080-7514423   TIMA_149@HOTMAIL.COM
33.นางสาวรัตน์จนา  ศิริคุปต์             082-3505475 nuu_12@hotmail.com
34.นางสาวชัญญาภัค  เวชกุล            081-8869375
35.นางสาวพิมพรรณ  สุกันทอง         086-1453548 Realmajung@hotmail.com
36.นางสาวจันทร์ทิมา  ธรรมสา
37.นางอาทิตยา  ไพรพนาพันธ์         081-1790096
38.นางสาวสุภัทรา  ชนุดรัมย์            084-7305613 Suphatra035@hotmail.com
39.นางสาวรัตนา  เรืองกฤษ             081-1937974  r_ramp29@hotmail.com
40.นางสาวจตุรพร  ยอดอินทร์
41.นางสาวพรพินิต  ทศศะ              Th@hotmail.com
42.นางสาวอภิญญา  อ่อนอาจ
43.นางสาวจุฑาทิพย์  อยู่ต้น
44.นางสาวจารุดา  กองศรี
45.นางสาวธนัชพร  ทองประกอบ      087-9966331 nong092527_@hotmail.com
46.นางสาวปิยะพร  มะพันธ์
47.นางสาวสิริจิตร  วงศรี
48.นายทีมปกรณ์  อำนักขันธ์
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: dassakorn ที่ 10/ต.ค./2011, 02:55:44 PM
ลำดับที่  32  นางธิมาพร  ประครองสุข  TIMA_149@HOTMAIL.COM  080-7514423  ใครเป็นผู้ประสานงานแสดงตัวด้วยคะ  รอบแรกเรียกแล้ว  ลำดับต่อไปกระตุ้นกันหน่อย  ติดต่อ  อบต.ในจังหวัดปราจีนบุรีหาที่ลงบรรจุเลย  ถ้า  อบต.ไม่มีกรอบอัตรากำลังก็ขอให้เขาเปิดกรอบให้  คุยกับปลัดหรือนายก  อบต.ก็ได้  ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้ว  และพยายามติดต่อคนที่อยู่ลำดับกอ่นคุณให้ได้ทุกคน
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: กอแก้ว^^ ที่ 10/ต.ค./2011, 04:07:25 PM
ว้าววววว มาอีกคนแล้ว
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: กอแก้ว^^ ที่ 10/ต.ค./2011, 07:55:35 PM
ไม่ใช่ผู้ประสานนะคะ แต่อยากจะมีเบอร์โทรติดต่อของเพื่อนๆไว้ จะได้ติดต่อกันง่ายขึ้นค่ะ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: nongnumphung ที่ 21/พ.ย./2011, 04:07:52 PM
ลำดับที่ 10 น.ส.พรรณนิภา  ช่างเรือน  084-4606128
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: modi ที่ 23/พ.ย./2011, 08:35:14 AM
รอบแรก7คน
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: wan9oo ที่ 24/พ.ย./2011, 10:41:24 AM
นางสาวฉวีวรรณ  อาจหาญ           084-8279727 มุกดาหารเปลี่ยนเบอร์เป็น0847978758 wan_9oo@hotmail.com
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: ruethai9999 ที่ 30/ธ.ค./2011, 11:04:34 AM
ลำดับที่  26  นางสาวฤทัย  นรทัศน์  0844197307  ตอนนี้เรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วหรอค่ะ  ลำดับถูกเรียกล่าสุดแสดงตัวหน่อยนะค่ะอยากรู้ว่าถึงไหนแล้วค่ะ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: sodaza50 ที่ 09/ม.ค./2012, 09:25:45 AM
การเงิน 1 ลำดับที่ 9 เหมือนพี่เขาจะบรรจุที่อยุธยาแล้วนะ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: Natrada_job ที่ 17/ก.พ./2012, 03:27:15 PM
ลำดับที่ 30 นางสาวณัฐรดา  ศรียอด  เบอร์โทร 088-8055199 
Email : job_sujinda-sy@hotmail.com
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: ratchana ที่ 06/มี.ค./2012, 10:56:39 AM
คุณพรรณนิภา ลำดับ 10 หาที่ลงยังค่ะ อบต.ที่คุณจะลงได้ขอใช้บัญชี ช่วยเพื่อนลำดับหลังหน่อยเถอะค่ะ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: sodaza50 ที่ 23/มี.ค./2012, 08:10:58 AM
บัญชีการเงิน 1 ปราจีนเงียบจังเลยช่วยส่งข่าวคราวกันหน่อยค่ะ ช่วยกันจะได้บรรจุกันเยอะๆ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: ratchana ที่ 16/ก.ค./2012, 01:09:06 PM
ลำดับ 18 บรรจุอยุธยาแล้ว  ลำดับที่ 19-22,28 รายงานตัว ขอเบอร์ติดต่อด้วยค่ะ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: fay ที่ 17/ก.ย./2012, 04:18:04 PM
รอบ 5 ถึง 16-18 แล้วนะ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: fay ที่ 17/ก.ย./2012, 04:20:48 PM
ลำดับที่ 22 ค่ะ 089-1819561
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: fay ที่ 17/ก.ย./2012, 04:23:27 PM
ลำดับที่ 23 ค่ะ 0860078141
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: กอแก้ว^^ ที่ 18/ก.ย./2012, 10:13:24 AM
ขอบคุณนะคะสำหรับเบอร์โทร อิอิ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: sirisakrodjun ที่ 24/ก.ย./2012, 05:12:08 PM
1.ถึงจนท.บ/ชการเงิน 1 ตั้งแต่ลำดับที่ 19 ลงไปต้องขอเข้าไปดูกรอบจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการบรรจุให้หมดภายใน สิงหาคม 56 (2 ปี) ไม่เข้าใจโทรถามที่โทร 087-5823235 มีที่พักสำหรับลำดับที่16-18 สนใจโทรสอบถามได้ มีจนท.บันทึกข้อมูลขอใช้บริการเรื่องที่พักแล้ว 2 ท่านที่มารายงานตัวในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 จนท.บันทึกข้อมูล เรียก 16-18
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: sirisakrodjun ที่ 24/ก.ย./2012, 05:14:43 PM
1.ข้อความที่ลงผิดพลาดจนท.บันทึกข้อมูล บรรจุลำดับ ที่ 15-20 ที่พักเป็นโฮมสเตย์ใกล้ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: fay ที่ 02/ต.ค./2012, 05:20:50 PM
ที่ประจวบฯ บัญชีถึงลำดับที่ 31 แล้วนะ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: εїз--ฟ้า หลัง ฝน ²--εїз ที่ 28/ธ.ค./2012, 11:00:35 AM
อบต. บางยาง จะย้ายคนนึง..ผ่านมติ ก.แล้ว โอนย้ายเมื่อวันที่  14  มกราคม  2556  ตอนนี้ตำแหน่งการเงินว่างแล้ว ลำดับต่อไป ลองติดต่อดูนะ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: fay ที่ 14/ม.ค./2013, 03:57:21 PM
ลำดับที่20 สรรพากร กทม  21 ประจวบฯ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: fay ที่ 14/ม.ค./2013, 03:58:55 PM
คุณกอแก้วลำดับที่ เท่าไหร่ มีไรคืบหน้าจะโทรบอก
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: กอแก้ว^^ ที่ 18/ม.ค./2013, 04:04:40 PM
ลำดับที่ 31 ค่ะ ขอบคุณนะคะ
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: fay ที่ 06/ก.พ./2013, 08:44:11 AM
ติดต่อบัญชีปราจีนลำดับที่ 35-44และ47 ไม่ได้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ ถ้า add face ได้ก็ดีนะค่ะ nongluk luk หรือ 086-0078141
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: teamjr ที่ 06/ก.พ./2013, 01:04:09 PM
ตอนนี้การเงิน1 ไปบรรจุที่อื่นๆ เยอะมาก  ใครยังไม่ได้ไป ขอเบอร์ติดต่อด้วย เดียวโทรแจ้งข้อมูล
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ปราจีน
เริ่มหัวข้อโดย: teamjr ที่ 28/ก.พ./2013, 09:40:47 AM
ตอนนี้ จนท การเงิน ปราจีน  เตรียมตัว เพราว่าบัญชีใกล้หมดอายุแล้ว เตรียมตัวหาที่ลง  หรือติดต่อเพื่อนๆเรื่อยๆๆ เหลือไม่กี่คนแล้ว
หัวข้อ: Re: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เริ่มหัวข้อโดย: teamjr ที่ 01/มี.ค./2013, 02:57:55 PM
มีข่าวมาว่า รอบ 8 น่าจะประมาณ พฤษภาคม นะ ใครอยากได้ก็รีบวิ่งเข้า นะ ส่วนใครไม่อยากก็นอนสบายๆ