งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => กฏหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด => ข้อความที่เริ่มโดย: ~(อารมณ์สีเทา)~ ที่ 19/ก.พ./2009, 03:26:35 PM

หัวข้อ: ซ้อม ความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐม
เริ่มหัวข้อโดย: ~(อารมณ์สีเทา)~ ที่ 19/ก.พ./2009, 03:26:35 PM
ละเมิด,ละเมิดลิขสิทธิ์,ละเมิดหมายถึง,ละเมิดคืออะไร,ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


ซ้อม ความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (มท 0803/ว2095)   
[mb]http://bbs.thailocalmeet.com (http://bbs.thailocalmeet.com/law/violations/docUploadFile11223287688592.pdf)[/mb]
คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร