งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ~(อารมณ์สีเทา)~ ที่ 19/ก.พ./2009, 05:51:00 PM

หัวข้อ: พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2548
เริ่มหัวข้อโดย: ~(อารมณ์สีเทา)~ ที่ 19/ก.พ./2009, 05:51:00 PM
องค์การบริหารส่วนตำบล,เทศบาล,อบจ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,
งบประมาณรายจ่าย,ค่าเช่าบ้าน,จัดซื้อจัดจ้าง,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น


พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2548[mb]http://bbs.thailocalmeet.com (http://bbs.thailocalmeet.com/law/bt_tumbol/bt075.pdf)[/mb]
คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร