งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ~(อารมณ์สีเทา)~ ที่ 19/ก.พ./2009, 06:48:15 PM

หัวข้อ: หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ม
เริ่มหัวข้อโดย: ~(อารมณ์สีเทา)~ ที่ 19/ก.พ./2009, 06:48:15 PM
องค์การบริหารส่วนตำบล,เทศบาล,อบจ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,
งบประมาณรายจ่าย,ค่าเช่าบ้าน,จัดซื้อจัดจ้าง,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547
     เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น[mb]http://bbs.thailocalmeet.com (http://bbs.thailocalmeet.com/law/bt_tumbol/bt001.pdf)[/mb]
คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร