งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 05/ต.ค./2012, 11:28:43 AM

หัวข้อ: ระเบียบกระทรว
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 05/ต.ค./2012, 11:28:43 AM
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)


[mb]คลิกที่นี่ (http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2012/2/507_1.pdf?time=1349410461135)[/mb]