งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ข้าราชการรุ่นพี่ => ห้องรวมทุกตำแหน่งของท้องถิ่น => เจ้าพนักงาน / นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 20/พ.ย./2012, 08:31:04 PM

หัวข้อ: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 20/พ.ย./2012, 08:31:04 PM
(http://bbs.thailocalmeet.com/law_thailocalmeet/law_meet.jpg)

ประกาศชุมชนคนท้องถิ่น ที่ 2/2555
เรื่องแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ตามที่ชุมชนคนท้องถิ่นได้จัดสรรแบ่งพื้นที่ภายในเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกทั้งที่เป็นข้าราชการและสมาชิกที่เตรียมสอบในตำแหน่งต่างๆ ได้มีห้องเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแบ่งบันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นั้น

ทีมงานผู้ดูแลชุมชนคนท้องถิ่นได้พิจารณาเล็งเห็นแล้วว่า สมาชิกชุมชนคนท้องถิ่น นามว่า "เด็กกระบี่&เด็กเมืองคอน (http://www.thailocalmeet.com/index.php?action=profile;u=23281)" เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีการทุ่มเทแบ่งบันให้แก่เพื่อนสมาชิกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตลอดจนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน จวบจนเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสอบ ซึ่งปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3

ทีมงานผู้ดูแลชุมชนคนท้องถิ่น จึงขอแต่งตั้งให้ "เด็กกระบี่&เด็กเมืองคอน (http://www.thailocalmeet.com/index.php?action=profile;u=23281)" เป็น MOD ผู้ดูแลประจำห้อง "เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" โดยมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความรู้ แบ่งบันประสบการณ์ และให้คำตอบแก่เพื่อนสมาชิกชุมชนคนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ทีมงานผู้ดูแลชุมชนคนท้องถิ่น
หัวข้อ: Re: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 20/พ.ย./2012, 08:34:40 PM
หากรุ่นพี่เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่านใดที่อยากอาสาเข้ามาช่วยกันดูแลห้องนี้ก็ยังคงเปิดรับอยู่นะครับ
ขอเพียงมีจิตอาสา มาช่วยแบ่งบันความรู้ ประสบการณ์แก่น้องๆก็พอครับ
หัวข้อ: Re: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กกระบี่&เด็กเมืองคอน ที่ 21/พ.ย./2012, 08:59:59 AM
ขอบคุณพี่เสือมากครับ
หัวข้อ: Re: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 22/พ.ย./2012, 06:34:29 PM
ขอบคุณพี่เสือมากครับ

ปฏิบัิติหน้าที่อย่างเต็มที่เลยนะครับ ขอขอบคุณที่มาช่วยกันดูแลชุมชนแห่งนี้
หัวข้อ: Re: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: korat. ที่ 08/ธ.ค./2012, 03:47:50 PM
[/"เด็กกระบี่&เด็กเมืองคอน" เป็น MOD ผู้ดูแลประจำห้อง "เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" b]

ยินดีด้วยครับ

 :th\ :th\ :th\ :th\
หัวข้อ: Re: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กกระบี่&เด็กเมืองคอน ที่ 11/ธ.ค./2012, 03:12:42 PM
55 ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: changfifa ที่ 12/ธ.ค./2012, 03:28:42 PM
ปี๒๕๕๖ มี ตารางการอบรมเจ้าพนักงานป้องกัน มัยครับ ใครรู้ช่วยบอกที่ครับ...
หัวข้อ: Re: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: ร้อยฝันเซ็นเตอร์ ที่ 18/เม.ย./2014, 12:29:35 PM
รบกวนตัวอย่างประชาสัมพันธ์ป้องกันอัคคีภัย เรื่องปี 2557 ปีแห่งการป้องกันอัคคีภัย ใครมีตัวอย่างบ้างครับ
หัวข้อ: Re: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: krirkkitti ที่ 12/พ.ค./2014, 11:47:37 AM
จบปริญญาตรีทางสังคมศาตร์ (บริหารธุรกิจ สาขาการจดการอุตสาหกรรม) สามารถสอบนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3ได้มั๊ยครับ
หัวข้อ: Re: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: korat. ที่ 12/พ.ค./2014, 01:06:28 PM
จบปริญญาตรีทางสังคมศาตร์ (บริหารธุรกิจ สาขาการจดการอุตสาหกรรม) สามารถสอบนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3ได้มั๊ยครับ

...คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง เคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทศโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด ว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้


 e;y
หัวข้อ: Re: ประกาศแต่งตั้ง : MOD ผู้ดูแลห้องเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เริ่มหัวข้อโดย: fireman_indy ที่ 27/พ.ย./2017, 12:59:33 PM
น่าสน