งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 10/ม.ค./2014, 06:55:37 PM

หัวข้อ: การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 10/ม.ค./2014, 06:55:37 PM
การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง

มท 0803/ว54 ลว. 10/01/2557

(http://bbs.thailocalmeet.com/law/clikload.gif) (http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2014/1/13208_1_1389327479791.pdf)