งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 10/ม.ค./2014, 08:41:51 PM

หัวข้อ: แนวทางปฏ
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 10/ม.ค./2014, 08:41:51 PM
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม

มท 0808.2/ว4952   ลว. 19/12/2556

(http://bbs.thailocalmeet.com/law/clikload.gif) (http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/12/13136_1_1387514064400.pdf)แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม