งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 25/ก.พ./2014, 06:55:57 PM

หัวข้อ: เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 25/ก.พ./2014, 06:55:57 PM
(http://www.mict.go.th/assets/portals/1/banner/15.jpg)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

(http://bbs.thailocalmeet.com/law/clikload.gif) (http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/comprice/Spec_com_2557_Final.pdf)