งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 22/ก.ค./2014, 07:38:52 PM

หัวข้อ: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวม ๔๘ มาตรา
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 22/ก.ค./2014, 07:38:52 PM
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รวม 48 มาตรา

(http://bbs.thailocalmeet.com/law/clikload.gif) (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF)