งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => [ระบบแท่ง] มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 13/ม.ค./2016, 09:28:51 PM

หัวข้อ: เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน - อาวุโส
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 13/ม.ค./2016, 09:28:51 PM
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน - อาวุโส
อบจ. เทศบาล อบต.


ต้องมีวุฒิการศึกษาใด ตรวจสอบได้ที่นี่


(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.thailocalmeet.com/bbs/PC-local/Position4/4302%20จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)
คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง , มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล , มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล , มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด , มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา , มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล , มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต , มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ , มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก.พ. , มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ , มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร , มาตรฐานการเรียนรู้ , มาตรฐานการศึกษา , มาตรฐานการบัญชี , มาตรฐานข้าราชการท้องถิ่นระบบแท่ง , มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นระบบแท่ง