งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => หนังสือราชการ - คู่มือปฎิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 14/ส.ค./2016, 09:54:13 AM

หัวข้อ: สถ. แจ้งสำรวจข้อมูล "ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 14/ส.ค./2016, 09:54:13 AM
กรม สถ. แจ้งสำรวจข้อมูล "ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น"

(http://www.mx7.com/i/c78/Bex2jR.jpg)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง สำรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือจังหวัดจัดทำข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นตามแบบที่กำหนด แล้วรายงานให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลดังกล่าว


(http://www.mx7.com/i/cb8/cOTkjJ.jpg)
หัวข้อ: Re: สถ. แจ้งสำรวจข้อมูล "ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น"
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai130520 ที่ 17/ส.ค./2016, 08:59:14 AM
บรรลัยซิครับ