งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 17/ต.ค./2016, 09:44:58 AM

หัวข้อ: กรม สถ. แจ้ง อปท. "อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 17/ต.ค./2016, 09:44:58 AM
กรม สถ. แจ้ง อปท. "อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม"

(http://www.uppic.org/image-8943_58043B20.jpg)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว2143 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนจังหวัดและอำเภอดำเนินการในเรื่องต่างๆ


(http://www.uppic.org/image-8CFF_58043ABB.jpg)
(http://www.uppic.org/image-C7C0_58043ABB.jpg)