งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 04/ม.ค./2017, 08:00:22 PM

หัวข้อ: ผู้ว่าฯกทม. ชี้การแต่งตั้งและย้าย ขรก. ใช้หลักอาวุโสและความสามารถเป็นหลัก
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 04/ม.ค./2017, 08:00:22 PM
ผู้ว่าฯกทม. ชี้การแต่งตั้งและย้าย ขรก. ใช้หลักอาวุโสและความสามารถเป็นหลัก

(http://www.uppic.org/image-643F_586CF1D9.jpg)

วันนี้ (4 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุมนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ยื่นกระทู้ถามสด เรื่องขอทราบหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและย้ายข้าราชการ เนื่องด้วยการบริหารการจัดบริการให้แก่ประชาชนต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อน หากมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแต่งตั้งและการย้าย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจและการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ผู้บริหารควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอยืนยันว่าให้ความสำคัญต่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และให้ความเป็นธรรมมากที่สุดในการพิจารณาแต่ละตำแหน่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการดูแลประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ได้พิจารณาความเป็นอาวุโสเป็นหลัก มีผลงาน จริยธรรม ความประพฤติและมีศักยภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้งในส่วนของตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้พิจารณาบุคคลที่มีผลงานและมีความเหมาะสมมาทำหน้าที่ โดยอยู่ในระหว่างรอโปรดเกล้าฯ และประกาศเป็นทางการ สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ซึ่งได้แต่งตั้งครบด้านแล้วก็ใช้การพิจารณาโดยยึดความเหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดตามหลักเกณฑ์แต่งตั้ง

ส่วนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่ว่างอยู่ 226 ตำแหน่ง อยู่ในการพิจารณาตามขั้นตอนโดยจะปรึกษากับปลัดและรองปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งแต่งตั้งให้ทันภายในเดือน ก.พ. 60 นี้ อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารขอขอบคุณสภากรุงเทพมหานครที่ให้ข้อเสนอแนะและความเป็นห่วงในการพิจารณาเพื่อให้การบริหารงานเกิดธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรม เพื่อขวัญกำลังใจ และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะนำข้อสังเกตไปประกอบการพิจารณาในการแต่งตั้งและย้ายข้าราชการต่อไป