งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 06/ม.ค./2017, 04:41:18 PM

หัวข้อ: เทศบาลนครนครสวรรค์ เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน "ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 06/ม.ค./2017, 04:41:18 PM
เทศบาลนครนครสวรรค์ เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน "ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข"

(http://www.uppic.org/image-38E4_586F6609.jpg)

ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
   2.1 เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
   2.2 มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
   2.3 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
   2.4 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 15,060 บาท

3. การสมัครสอบคัดเลือก
     ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

(http://www.uppic.org/image-F06F_586F624D.jpg)

รายละเอียด
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.nsm.go.th/pdf_announce/20161215_151520.pdf)