งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 10/ม.ค./2017, 04:15:29 PM

หัวข้อ: สำนักนายกฯ เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 10/ม.ค./2017, 04:15:29 PM
สำนักนายกฯ เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

(http://www.uppic.org/image-8203_5874A60B.jpg)

           วันนี้ (10 มกราคม 2560) เวลา 13.00 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

           ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัย และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ รวม 111 อำเภอ 663 ตำบล 4,993 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 369,680 ครัวเรือน 1,105,731 คน ผู้เสียชีวิต 25 ราย สูญหาย 2 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 5 แห่ง ถนน 218 จุด คอสะพาน 59 แห่ง ทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นจังหวัดดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วน ในเรื่องการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น สำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจัดส่งให้จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยดังกล่าว

           ผู้ประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้ สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล โทร. 08 1925 5129 นางสุรีย์พร รามสมภพ โทร. 08 1193 1453 หรือ โทร. 0 2283 4321 0 2283 4319, 0 2283 4301 โทรสาร 0 2283 4336, 0 2283 4318