งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 12/ม.ค./2018, 11:34:23 PM

หัวข้อ: อปท. ทั่วไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "หันมาใช้กระทงใบตอง" ใส่อาหารแจกในงานวันเด็ก
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 12/ม.ค./2018, 11:34:23 PM
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "หันมาใช้กระทงใบตอง" ใส่อาหารแจกในงานวันเด็กแห่งชาติ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศวิปริตแปรปรวน เปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. เพื่อร่วมมือกันดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ โดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ำ Reuse และนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ Recycle รวมถึงเป็นผู้นำในการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชน ให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ประกอบกับในวันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นช่วงของการเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 หลายๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเลือกที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทดแทนการใช้โฟมที่ย่อยสลายได้ยากและยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การนำใบตองมาเป็นกระทงหรือภาชนะใส่อาหารในงานวันเด็กแห่งชาติ จะเป็นตัวอย่างที่ดีและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ต่อไป
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
(https://www.picz.in.th/images/2018/01/13/Untitled-230203a14c885fa45.jpg)


ทต.แม่ขรี จ.พัทลุง
(https://www.picz.in.th/images/2018/01/13/Untitled-3.jpg)


ทต.ตะโหมด จ.พัทลุง
(https://www.picz.in.th/images/2018/01/13/Untitled-4.jpg)


อบต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
(https://www.picz.in.th/images/2018/01/13/Untitled-5.jpg)