งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => หนังสือราชการ - คู่มือปฎิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 14/มี.ค./2018, 02:13:43 PM

หัวข้อ: กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางเปิดเผยราคากลาง"จัดซื้อภาครัฐ"กำหนดวงเงินเฉพาะเกิน 5 แสน
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 14/มี.ค./2018, 02:13:43 PM
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางเปิดเผยราคากลาง"จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ"กำหนดวงเงินเฉพาะเกิน 5 แสนขึ้นไป

(https://www.picz.in.th/images/2018/03/14/SKR6aR.jpg)

กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจากเดิมมีการกำหนดให้เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้วจึงเห็นควรกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง


(https://www.picz.in.th/images/2018/03/14/SKcl6P.jpg)