งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 06/มิ.ย./2018, 03:51:10 PM

หัวข้อ: ก.ถ. เตรียมกำหนดภารกิจ "การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็น"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 06/มิ.ย./2018, 03:51:10 PM
ก.ถ.เตรียมออกประกาศมาตรฐานกลางกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นใน อปท. เพื่อส่งเสริมให้สายงานนักทรัพยากรบุคคลเป็นสายงานเฉพาะทาง มีจรรยาวิชาชีพ

(https://www.picz.in.th/images/2018/06/06/4dYZYf.jpg)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564

(https://www.picz.in.th/images/2018/06/06/4Wmr2Z.jpg)

ทั้งนี้ นายสมบูรณ์  วารินสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผลการประชุมดังกล่าว ไว้ดังนี้

ถึงน้องๆ นักทรัพยากรบุคคลและเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด้วย ก.ถ.จะออกประกาศมาตรฐานกลางกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นใน อปท.เพื่อส่งเสริมให้สายงานนักทรัพยากรบุคคลเป็นสายงานเฉพาะทาง มีจรรยาวิชาชีพ มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน จึงกำหนดให้มีกองการเจ้าหน้าที่เป็นส่วนราชการ ใน อปท.

ซึ่งร่างประกาศมาตรฐานกลาง สนง.ก.ถ.จะได้นำลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น โปรดติดตามและให้ความสำคัญ ในชั้นนี้ขอนำร่างที่อ้างถึงมาเผยแพร่เพื่อทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน ก่อนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อไป.


(https://www.picz.in.th/images/2018/06/06/4WeRx0.jpg)
(https://www.picz.in.th/images/2018/06/06/4Wex6u.jpg)ขอขอบคุณข้อมูลจาก "นายสมบูรณ์  วารินสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จังหวัดนครสวรรค์"
หัวข้อ: Re: ก.ถ. เตรียมกำหนดภารกิจ "การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็น"
เริ่มหัวข้อโดย: dpm2 ที่ 26/มิ.ย./2018, 02:33:42 PM
สายงานอื่นจะจ้าง ไม่จำเป็น สายงานนี้สำคัญมาก ให้เป็นวิชาชีพ ยกฐานะเป็นกอง ใครเขียนกฎหมาย