งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => งานราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 12/มิ.ย./2018, 04:48:20 PM

หัวข้อ: กรม สถ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 12/มิ.ย./2018, 04:48:20 PM
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ"

(https://www.picz.in.th/images/2018/06/12/41ROj8.jpg)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ กล่าวคือ ได้รับปริญญาตรี / หรือปริญญาโท / หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2.3 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว
   2.3.1 ประเภทอำนวยการ ระดับสูง หรือ
   2.3.2 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ
   2.3.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ
   2.3.4 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.4 ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(https://www.picz.in.th/images/2018/06/12/41ipmz.jpg)

ให้ข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ลงนามในใบสมัคร พร้อมให้ผู้บังคับบัญชารับรองความถูกต้อง แล้วจัดส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561
หัวข้อ: Re: กรม สถ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ"
เริ่มหัวข้อโดย: Ryushin ที่ 17/มิ.ย./2018, 11:16:55 AM
ขรรมนะ

ทุกสาขา

แต่พอกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ของ อปท. กลับต้องสาขาทางการศึกษา/ที่ ก รับรอง

ขรรม