งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => หนังสือราชการ - คู่มือปฎิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 24/ส.ค./2018, 01:51:12 PM

หัวข้อ: กรม สถ. แจ้งสำรวจข้อมูลการเบิกจ่าย "เงินโบนัส-ทุนการศึกษา" ของ อปท.
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 24/ส.ค./2018, 01:51:12 PM
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งสำรวจข้อมูลการเบิกจ่าย "เงินโบนัส-ทุนการศึกษา" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1050.jpg)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการพิจารณาออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การชี้แจงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

   1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งแต่ปี 2547-2560
   2. เงินทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งแต่ปี 2548-2557

ทั้งนี้ ให้รายงานและบันทึกข้อมูลผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ในเมนูรายงานข้อมูลโบนัสและทุนการศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561


(https://www.img.in.th/images/05907aff16ef422522991694cb82f2ad.jpg)
หัวข้อ: Re: กรม สถ. แจ้งสำรวจข้อมูลการเบิกจ่าย "เงินโบนัส-ทุนการศึกษา" ของ อปท.
เริ่มหัวข้อโดย: Busba1122 ที่ 07/ธ.ค./2019, 02:43:49 PM
ลุ้นโชคใหญ่ ง่ายๆแค่คลิ๊ก  >>>>  slotxo (https://www.168slotxo.net/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-slotxo-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5/)