งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 03/ต.ค./2018, 06:13:58 PM

หัวข้อ: ประกาศใช้ระเบียบมหาดไทย "การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ฉบับที่ 3
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 03/ต.ค./2018, 06:13:58 PM
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ระเบียบมหาดไทย "การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ฉบับที่ 3

(https://www.img.live/images/2018/10/03/Untitled-20d7e2.jpg)

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

(https://www.img.live/images/2018/10/03/Untitled-1.jpg)
(https://www.img.live/images/2018/10/03/Untitled-2.jpg)
(https://www.img.live/images/2018/10/03/Untitled-3.jpg)
(https://www.img.live/images/2018/10/03/Untitled-4.jpg)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/246/T_0001.PDF)