งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => โอนย้าย => ข้อความที่เริ่มโดย: Rachaya ที่ 08/ม.ค./2019, 03:40:57 PM

หัวข้อ: รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
เริ่มหัวข้อโดย: Rachaya ที่ 08/ม.ค./2019, 03:40:57 PM
อบต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา
1. นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) ระดับ กลาง จำนวน 1 อัตรา
2. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม) ระดับ ต้น  จำนวน 1  อัตรา

สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 053-596087, 053-596222