งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => หนังสือราชการ - คู่มือปฎิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 06/มี.ค./2019, 04:40:55 PM

หัวข้อ: ป.ป.ช. แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 06/มี.ค./2019, 04:40:55 PM
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศแจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1311.jpg)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 - นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามในประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะใช้เป็นกรอบระยะเวลาในการประเมินฯ

ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564


ช่วงการประเมิน
- ช่วงการเตรียมการประเมินฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562
- ช่วงดำเนินการประเมินฯ เดือนเมษายน 2562


(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1310.jpg)

รายละเอียด
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/article_20190301161536.pdf)