งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 12/มี.ค./2019, 11:28:43 AM

หัวข้อ: อธิบดีเผย เม.ย.-พ.ค. 62 รับสมัครข้าราชการท้องถิ่น "ให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 12/มี.ค./2019, 11:28:43 AM
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เปิดรับสมัครข้าราชการท้องถิ่น "ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร"

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1332.jpg)

วันที่ 12 มีนาคม 2562 - นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปิดเผยข้อมูลถึงสอบข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้

//
E BOOK เปิดดูและทยอยอ่านดูได้แล้วนะครับ
หลังจากเผยแพร่องค์ความรู่ต่างๆ ประมาณ 2 เดือน
ก็จะมีการเปิดสอบบริหาร โดยรับสมัครประมาณปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม 2562
//


ก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 34 เรื่อง เช่น พระราชบัญญัติ หรือระเบียบกฎหมายต่างๆ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรกนิกส์ (E-Book) ทางเว็ปไซด์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet

เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ในเรื่องต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลทั่วไปยังสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบหรือสรรหาเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนระดับที่สูงขึ้น หรือใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ก็จะมีการดำเนินการสรรหาตำแหน่งบริหารของ อปท. เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วย

สำหรับองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ และจำเป็นแก่การปฏิบัติงานของ อปท. นั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีการพัฒนาเนื้อหารายละเอียดในเรื่องต่างๆ และรูปแบบของการเผยแพร่ให้เป็นระบบ E- Learning ที่เป็นการเรียนการสอนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และสำหรับผู้ที่จะสอบเลื่อนตำแหน่ง ที่ทางกรมฯ จะดำเนินการจัดสอบในช่วง 2-3 เดือนนี้ ก็สามารถศึกษาจากเนื้อหาสาระที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ทุกท่านจะสามารถสอบผ่านได้อย่างแน่นอน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อตำรา หรือ ไปกวดวิชาเหมือนที่ผ่านมา ที่นอกจากเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาในการเดินทางไปกวดวิชาไกลๆ แล้ว ยังยากที่จะประสบความสำเร็จในการสอบผ่านอีกด้วย อธิบดี สถ. กล่าว