งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 20/มี.ค./2019, 09:31:59 AM

หัวข้อ: ก กลาง ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 20/มี.ค./2019, 09:31:59 AM
ประกาศ​ ก.จ. ก.ท. และ​ ก.อบต.​ เรื่อง​ สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ (ฉบับ​ที่​ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดเพื่อ​รองรับกฎหมายเงินทดแทน

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1351.jpg)

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือที่ มท 0809.2/ว26 เรื่อง ประกาศ​คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง​ สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กร​ปกครองส่วนท้อง​ถิ่น (ฉบับ​ที่​ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เพื่อรองรับกฎหมายเงินทดแทน

โดยเป็นการประกาศให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน


(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1350.jpg)

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/21444_1_1552900690880.pdf)