งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 30/พ.ค./2019, 10:11:10 AM

หัวข้อ: ดาวน์โหลดฟรี! เอกสารสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 30/พ.ค./2019, 10:11:10 AM
ดาวน์โหลดฟรี! เอกสารสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1419.jpg)

เอกสารสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
     1. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / เขตเลือกตั้ง / การได้มาซึ่งมาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระทำอันต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     3. อำนาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/อบจ/แผ่นแรก.jpg)

     4. บทบัญญัติอันคุ้มครองรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จ่ายโดยสุจริต
     5. การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     6. บทเฉพาะกาล


(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/อบจ/Untitled-1.jpg)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/อบจ/อบจ2562.pdf)