งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 06/มิ.ย./2019, 02:58:08 PM

หัวข้อ: ดาวน์โหลดฟรี! เอกสารสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ อบต. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 06/มิ.ย./2019, 02:58:08 PM
ดาวน์โหลดฟรี! เอกสารสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1428.jpg)

เอกสารสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
   1. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล / เขตเลือกตั้ง / การได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระทำอันต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   3. อำนาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1426.jpg)

   4. บทบัญญัติอันคุ้มครองรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
   5. การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบล (การกำกับดูแล)
   6. บทเฉพาะกาล


(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1427.jpg)

เอกสารสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดได้ที่นี่
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/สรุปอบต2562.pdf)