งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 08/มิ.ย./2019, 11:03:23 AM

หัวข้อ: กระทรวงคลัง ออกระเบียบ "กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษ-สำหรับตำแหน่งพัสดุ" 2-6 พันบาท
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 08/มิ.ย./2019, 11:03:23 AM
กระทรวงการคลัง ออกระเบียบ "เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ" กำหนดอัตราและคุณสมบัติข้าราชการที่จะมีสิทธิได้รับ

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1430.jpg)

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 - ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
ซึ่งเป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาในการได้รับเงินเพิ่ม เพื่อให้มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ คำว่าข้าราชการตามระเบียบนี้ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่

และเป็นการกำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษเป็นรายเดือนให้ข้าราชการ (พลเรือน) ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1429.jpg)

คุณสมบัติหลักๆของผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ คือ ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
ดาวน์โหลด ได้ที่นี่
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/ระเบียบกระทรวงการคลัง+ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ_ประกาศราชกิจจาฯ.pdf)
สำหรับข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ก็ต้องรอการออกกฎระเบียบใช้ต่อไป ....