งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 10/มิ.ย./2019, 02:14:38 PM

หัวข้อ: กรม สถ. แจ้งกำชับ อปท. ที่มีอัตราว่าง "ขอใช้บัญชีบรรจุข้าราชการ" ให้มากที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 10/มิ.ย./2019, 02:14:38 PM
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งท้องถิ่นจังหวัด กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีอัตราว่าง "ขอใช้บัญชีบรรจุข้าราชการ" ให้มากที่สุด


(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1431.jpg)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดทำสรุปข้อสั่งการจากการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
การเรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ได้เรียกบรรจุในรอบที่ 11 รวม 608 อัตรา ซึ่งได้ให้มารายงานตัวเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง ซึ่งมีปัญหาที่ไม่ขอใช้บัญชี ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้มีการขอใช้บัญชีในตำแหน่งที่ว่างอยู่ เพื่อให้มีการเรียกใช้บัญชีให้มากที่สุด

การสอบในปี 2562 ล่าสุดมีจำนวนผู้สมัครเกือบ 3 แสนรายแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 และจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ห้ามข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสให้มากที่สุด