งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => สอบท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 10/มิ.ย./2019, 02:51:47 PM

หัวข้อ: กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 62
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 10/มิ.ย./2019, 02:51:47 PM
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1432.jpg)

กระบวนการต่อไปของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะประกาศวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ ผ่านทางเว็บไซต์
https://dlaapplicant2562.com/


อ้างถึง
สรุปยอดผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งหมดมีจำนวน 387,468 คน
ชำระเงินค่าสมัครสอบ (มีสิทธิเข้าสอบ) 337,986 คน
ประกอบด้วย
       ตำแหน่งประเภททั่วไป 124,476 คน
       ตำแหน่งประเภทวิชาการ 157,421 คน
       และครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 56,089 คน

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1413.jpg)