งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 12/มิ.ย./2019, 01:46:16 PM

หัวข้อ: ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ระเบียบมหาดไทย "การจัดทำแผนฯระดับอำเภอ-ตำบล"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 12/มิ.ย./2019, 01:46:16 PM
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ระเบียบมหาดไทย "การจัดทำแผนฯในระดับอำเภอและตำบล" มอบพัฒนากรอำเภอทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาตำบล

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1434.jpg)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

เพื่อกำหนดแนวทางในการบูรณาการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1433.jpg)

ทั้งนี้ มอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ก.บ.ต. ในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล


(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/149/T_0001.PDF)