งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 03/ก.ค./2019, 02:17:28 PM

หัวข้อ: ด่วนที่สุด ! มท. แจ้งจัดกิจกรรม "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 03/ก.ค./2019, 02:17:28 PM
ด่วนที่สุด ! กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือแจ้งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1462.jpg)

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว3743 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในการประชุมฯ ซึ่งมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1461.jpg)

จึงขอให้หน่วยงานประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562